ŠKOLENÍ PROVOZOVATELŮ KOUPALIŠŤ „Zajištění provozu a provozní legislativa letních koupališť“ 24. a 25. dubna 2019

V rámci školícího programu se zaměříme na technologické vybavení letních koupališť, chemickou úpravu vody, čištění bazénových van za provozu, provozní legislativu v oblasti hygieny a bezpečnosti provozu, personální zabezpečení provozu, systém norem pro vybavení a provoz koupališť. Prostor chceme dát i k diskuzi a výměně zkušeností.

Jako doplňkový program je zvolena degustace moravských vín.

Asociace pracovníků v regeneraci Vás srdečně zve na školení:

Zajištění provozu a provozní legislativa letních koupališť

MÍSTO KONÁNÍ: Lázně Leopoldov, Buchlovice
ZAČÁTEK AKCE: 24. 4. 2019
UKONČENÍ AKCE: 25. 4. 2019
POŘADATEL: Asociace pracovníků v regeneraci
ODBORNÍ GARANTI: Asociace pracovníků v regeneraci
ORGANIZAČNÍ GARANT: Ing. Milan Šmíd
Nad Šutkou 41E, 182 00 Praha 8,
tel. 284 021 911
UBYTOVÁNÍ:Lovecký zámeček
VLOŽNÉ (vč. stravování – bez snídaně):
pro členy APR2890,- Kč/os
pro nečleny 3130,- Kč/os
KOMERČNÍ VYSTOUPENÍ
během akce 10 min. + prezentační stolek

pro členy APR  (včetně vložného za 1.os) 5390,- Kč
pro nečleny  (včetně vložného za 1.os) 7130,- Kč

V CENĚ VLOŽNÉHO JE OBSAŽENO:

 • účastnický poplatek na školení
 • stravné – dva obědy, jedna večeře a coffee break (snídaně je v rámci ubytování, nápoje nad rámec coffe break dle vlastního výběru si hradí účastník)
 • degustace moravských vín vč. „něco k zakousnutí“
 • studijní materiály

V CENĚ VLOŽNÉHO NENÍ:

 • dopravné, pití a služby nad rámec programu
 • ubytování (zajišťujeme rezervaci ve „speciální“ ceně pro účastníky školení, 800 Kč/os se platí na recepci)
 • další služby poskytované Loveckým zámečkem a Lázněmi Leopoldov

PŘEDNÁŠEJÍCÍ:

 • Miroslav Veselý – ředitel Vodního Ráje v Jihlavě, předseda APR
 • Ing. Antonín Vaculík – jednatel společnosti Aquatechnik Morávia, specialista přes čerpací technologie, předseda Dozorčí rady APR
 • Ing. Pavel Mach – Aquatechnik, šéftechnik Aquaparku na Barrandově v Praze
 • Mgr. Zbyněk Kovářů – soudní znalec v oblasti bezpečnosti koupališť, školitel plavčíků a vodního dozoru, člen představenstva APR
 • Jiří Novák – ředitel plaveckého areálu Leguna a koupaliště Polanka v Třebíči, místopředseda APR
 • Ing.Milan Šmíd – projektant bazénových a wellness technologií, přednášející na VŠ Palestra v oborech výstavby a provozů bazénů, saun a wellness, místopředseda APR

Ubytování zajišťujeme v Loveckém zámečku ve 2-3 lůžkových pokojích. Pořadatel zajišťuje rezervaci ubytování na základě požadavku specifikovaném účastníkem školeníe v přihlášce – dle požadavku na noc před zahájením školení a na noc během školení. Úhradu za ubytování provádí účastník po příjezdu přímo v recepci hotelu.

Účastníky, kteří přijedou sami, budeme do dvoulůžkových pokojů párovat. Stejně tak u smíšených skupin. Můžete uvést, s kým chcete bydlet, či s kým ne, a budeme vaši volbu respektovat.

Můžeme vám rezervovat lůžko i na noc před začátkem akce ze 23. na 24. dubna 2019.

Závazná objednávka:

Vyplněné přihlášky evidujeme obratem a platbu proveďte do 24. 3 2019 .

http://www.aprcz.cz/wp-content/uploads/2019/03/skoleni_buchlovice.pdf


Objednáváme u APR závazně a neodvolatelně účast našich pracovníků na školení
ČLEN APR

NEČLEN


takto:


Rezervace ubytování

(platba v ceně 800,- Kč/os,noc v 2-3.lůžkovém pokoji, platba probíhá na místě v recepci)Rezervace 3-lůžkového pokoje ano počet pokojů
Rezervace 2-lůžkového pokoje ano počet pokojů
Rezervace 1 lůžko na 2-lůžkovém pokoji - ženy ano počet lůžek
Rezervace 1 lůžko na 2-lůžkovém pokoji - muži ano počet lůžek
Rezervace z 23. na 24. 4. 2019 ano

Účastnický poplatek na školení **)

počet osob (člen APR) 2890,- Kč osob ,- Kč
počet osob (nečlen APR) 3130,- Kč osob ,- Kč
Sborník navíc á 200,-/ks pro člena APR ks ,-Kč
Sborník navíc á 250,-/ks pro nečlena APR ks ,-Kč
Inzerce do sborníku A5 á 1610,-/ks pro člena APR ano ,-Kč
Inzerce do sborníku A5 á 1980,-/ks pro nečlena APR ano ,-Kč
Inzerce do sborníku A4 á 2160,-/ks pro člena APR ano ,-Kč
Inzerce do sborníku A4 á 2630,-/ks pro nečlena APR ano ,-Kč
Komerční vystoupení á 5390,-/ks pro člena APR ano ,-Kč
Komerční vystoupení á 7130,-/ks pro nečlena APR ano ,-Kč
Celkem ,-Kč

**) Účastnický poplatek na školení se rozumí účast na školení včetně 2x oběd a 1x večeře, coffe break 1 ks sborníku a účast na degustaci moravských vín ("něco k zakousnutí" v rámci degustace). Ostatní nápoje dle vlastního výběru si hradí účastník. Snídaně je v rámi ubytování.

Platba

Ve prospěch účtu APR č.   108137041 / 0300   zaplatíme

Z bankovního účtu č.:
kód banky:
Pod variabilním symbolem (r.č. nebo IČO):

Daňový doklad (fakturu) vystavte:

Název firmy:
Sídlo:
Koresp. adresa (pokud se liší od sídla):
RČ (IČO):
DIČ:

Ve vlastním zájmu uveďte, prosím, spojení na Vás:

Telefon (vč. předvolby):
mobil:
e-mail.:*

* povinný údaj