SEMINÁŘ APR V RESORTU HRUBÁ VODA

Asociace pracovníků v regeneraci a Česká asociace saunérů vás srdečně zvou na seminář:

PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ PROVOZU BAZÉNŮ A SAUN, NOVÉ TRENDY V SAUNOVÁNÍ

6. – 7.4.2017

MÍSTO KONÁNÍ RESORT HRUBÁ VODA (nedaleko Olomouce)
ZAČÁTEK AKCE: 6. dubna 2017 v Resortu Hrubá voda
UKONČENÍ AKCE: 7. dubna 2017 (odpoledních hodinách)
POŘADATEL: Asociace pracovníků v regeneraci
ODBORNÍ GARANTI: Miroslav Veselý, Ing. Milan Šmíd
ORGANIZAČNÍ GARANT: Bc. Bohumila Laudátová
Nad Šutkou 41E, 182 00 Praha 8, tel. 284 021 911
VLOŽNÉ (vč. stravování): 2350,- Kč/os
pro členy APR a ČAS 2050,- Kč/os
KOMERČNÍ VYSTOUPENÍ
během akce 10 min. + prezentační stolek
5350,- Kč (včetně vložného za 1.os)
pro členy APR a ČAS 4050,- Kč/os  (včetně vložného za 1.os)

V CENĚ VLOŽNÉHO JE OBSAŽENO:

  • účastenský poplatek na konferenci
  • stravné – oběd a coffee break

V CENĚ VLOŽNÉHO NENÍ:

  • dopravné, pití a služby nad rámec programu
  • ubytování (zajišťujeme rezervaci ve „speciální“ ceně pro účastníky semináře)

Vyplněné přihlášky evidujeme obratem a platbu proveďte do konce března.

Pozvánka s programem

Objednáváme u APR závazně a neodvolatelně účast našich pracovníků na seminář


ČLEN APR a ČAS

NEČLEN

takto:

Rezervace ubytování

(platba v ceně 1035,- Kč/os nebo 810 Kč/ 2.lůžkový pokoj, platba probíhá na místě v recepci)

Rezervace 2-lůžkového pokoje ano počet pokojů
Rezervace pro jednu osobu 1035,- ženy ano počet lůžek
Rezervace pro jednu osobu 1035,- muži ano počet lůžek

Vložné na konferenci **)

počet osob (člen APR a ČAS) 2050,- Kč osob ,- Kč
počet osob (nečlen APR) 2350,- Kč osob ,- Kč
Komerční vystoupení á 4050,- Kč pro člena APR a ČA ano ,-Kč
Komerční vystoupení á 5350,- Kč pro nečlena APR a ČAS ano ,-Kč
Celkem ,-Kč

**) Vložné na konferenci se rozumí účast na konferenci včetně oběda a coffe break.

Platba

Ve prospěch účtu APR č.   108137041 / 0300   zaplatíme

Z bankovního účtu č.:
kód banky:
Pod variabilním symbolem (r.č. nebo IČO):

Daňový doklad (fakturu) vystavte:

Název firmy:
Sídlo:
Koresp. adresa (pokud se liší od sídla):
RČ (IČO):
DIČ:

Ve vlastním zájmu uveďte, prosím, spojení na Vás:

Telefon (vč. předvolby):
fax.:
mobil:
e-mail.:*

* povinný údaj