Seminář k revizi normy TNV 94 0920-1

Asociace pracovníků v regeneraci připravila ve spolupráci s Asociací bazénů a saun ČR seminář na téma:

REVIZE NORMY TNV 94 0920-1:2010

BEZPEČNOST BAZÉNŮ, KOUPALIŠŤ A AQUAPARKŮ – ČÁST 1:

PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI NÁVŠTĚVNÍKŮ

 

 

Seminář se bude konat ve Státním zdravotním ústavu, Šrobárova 48, Praha 10 a je určena pro odborníky a provozovatele z řad bazénů, aquaparků  a obdobných zařízení, mohou se zúčastnit i nečlenové APR.

 

 

Časový plán semináře:

  • 9:30 – 10:30 Prezence
  • 10:30 – 10:45 Úvod – Ing. Pavel Košnar, Ing. Miroslav Veselý
  • 10:45 – 11:45 Seznámení se změnami v normě – Mgr. Zbyněk Kovářů
  • 11:45 – 12:45 Oběd
  • 12:15 – 13:15 Rozbor dotazů
  • 13:15 – 13:30 Ukončení semináře 

 

Hlavní cíl semináře:

Seznámit provozovatele aquaparků, bazénů, koupališť, saun a dalších regeneračních zařízení s revizí výše uvedené normy, revize je účinná od 1/10/2015.

Součástí semináře bude rozbor dotazů týkajících se aplikace revize normy do praxe.

 

Další informace:

Parkování: po nahlášení SPZ v areálu Státního zdrav. ústavu, Šrobárova 48, Praha 10

Ubytování: Hotel Slavia, Vladivostocká 1460/10, Praha 10 www.slaviahotel.com

tel.:267312471, 774734995, e-mail: info@slaviahotel.com

 

Účastnický poplatek:

Účastnický poplatek člen APR nebo ABAS ČR 1 100 Kč
Účastnický poplatek nečlen 2 200 Kč

Cena obsahuje také tištěnou normu a 2x občerstvení

 

Přihlášky zasílejte do 13.11.2015 na info@abascr.cz