Akce-objednávka

SEMINÁŘ APR V RESORTU HRUBÁ VODA

Asociace pracovníků v regeneraci a Česká asociace saunérů vás srdečně zvou na seminář:

PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ PROVOZU BAZÉNŮ A SAUN, NOVÉ TRENDY V SAUNOVÁNÍ

6. – 7.4.2017

MÍSTO KONÁNÍ RESORT HRUBÁ VODA (nedaleko Olomouce)
ZAČÁTEK AKCE: 6. dubna 2017 v Resortu Hrubá voda
UKONČENÍ AKCE: 7. dubna 2017 (odpoledních hodinách)
POŘADATEL: Asociace pracovníků v regeneraci
ODBORNÍ GARANTI: Miroslav Veselý, Ing. Milan Šmíd
ORGANIZAČNÍ GARANT: Bc. Bohumila Laudátová
Nad Šutkou 41E, 182 00 Praha 8, tel. 284 021 911
VLOŽNÉ (vč. stravování): 2350,- Kč/os
pro členy APR a ČAS 2050,- Kč/os
KOMERČNÍ VYSTOUPENÍ
během akce 10 min. + prezentační stolek
5350,- Kč (včetně vložného za 1.os)
pro členy APR a ČAS 4050,- Kč/os  (včetně vložného za 1.os)

Celý příspěvek

Konference v Zámeckém hotelu Třešť nedaleko Jihlavy

Asociace pracovníků v regeneraci vás zve na konferenci:

EKONOMICKÉ ASPEKTY PROVOZU BAZÉNŮ A WELLNESS

2. – 3.11.2016

MÍSTO KONÁNÍ Zámecký hotel Třešť
ZAČÁTEK AKCE: 2.11.2016
 upřesníme čas co nejdříve
UKONČENÍ AKCE: 3.11.2016
POŘADATEL: Asociace pracovníků v regeneraci
ODBORNÍ GARANTI: Miroslav Veselý, Ing. Milan Šmíd
ORGANIZAČNÍ GARANT: Bc. Bohumila Laudátová
Nad Šutkou 41E, 182 00 Praha 8, tel. 284 021 911
VLOŽNÉ (vč. stravování): 2860,- Kč/os
pro členy APR 2095,- Kč/os
KOMERČNÍ VYSTOUPENÍ
během akce 10 min. + prezentační stolek
5960,- Kč (včetně vložného za 1.os)
pro členy APR 4195,- Kč/os  (včetně vložného za 1.os)

Celý příspěvek

Konference Kuřim

Objednáváme u APR závazně a neodvolatelně účast našich pracovníků na konferenci


ČLEN APR nebo ČAW

NEČLEN

takto:

Rezervace ubytování

(platba v ceně 750,- Kč/os,noc v 2.lůžkovém pokoji, platba probíhá na místě v recepci)

Rezervace 2-lůžkového pokoje ano počet pokojů
Rezervace 1 lůžko na 2-lůžkovém pokoji - ženy ano počet lůžek
Rezervace 1 lůžko na 2-lůžkovém pokoji - muži ano počet lůžek
Rezervace z 20. na 21. 10. 2014 ano

Vložné na konferenci **)

počet osob (člen APR) 1995,- Kč osob ,- Kč
počet osob (nečlen APR) 2760,- Kč osob ,- Kč
Sborník navíc á 200,-/ks pro člena APR ks ,-Kč
Sborník navíc á 250,-/ks pro nečlena APR ks ,-Kč
Inzerce do sborníku A5 á 1610,-/ks pro člena APR ano ,-Kč
Inzerce do sborníku A5 á 2120,-/ks pro nečlena APR ano ,-Kč
Inzerce do sborníku A4 á 2160,-/ks pro člena APR ano ,-Kč
Inzerce do sborníku A4 á 2740,-/ks pro nečlena APR ano ,-Kč
Komerční vystoupení á 3995,-/ks pro člena APR ano ,-Kč
Komerční vystoupení á 5760,-/ks pro nečlena APR ano ,-Kč
Celkem ,-Kč

**) Vložné na konferenci se rozumí účast na konferenci včetně 2x oběd a 1x večeře, 1 ks sborníku a vstupné na aquapark.

Platba

Ve prospěch účtu APR č.   108137041 / 0300   zaplatíme

Z bankovního účtu č.:
kód banky:
Pod variabilním symbolem (r.č. nebo IČO):

Daňový doklad (fakturu) vystavte:

Název firmy:
Sídlo:
Koresp. adresa (pokud se liší od sídla):
RČ (IČO):
DIČ:

Ve vlastním zájmu uveďte, prosím, spojení na Vás:

Telefon (vč. předvolby):
fax.:
mobil:
e-mail.:*

* povinný údaj

ODBORNÝ SEMINÁŘ: BEZPEČNOST PROVOZU

Objednáváme u APR závazně a neodvolatelně účast našich pracovníků na konferenci


ČLEN APR nebo ČAW

NEČLEN

Vložné na seminář**)

Vložné 780,- Kč osobu ,- Kč
sleva pro člena APR 110,- Kč osobu ,- Kč
Další osoby vložné 730,- Kč osobu ,- Kč
sleva pro člena APR 110,- Kč osobu ,- Kč
Komerční vystoupení á 1000,-/ks pro člena APR ano ,-Kč
Komerční vystoupení á 1500,-/ks pro nečlena APR ano ,-Kč
Celkem ,-Kč

**) Vložné na konferenci se rozumí účast na semináři včetně občerstvení.

Platba

Ve prospěch účtu APR č.   108137041 / 0300   zaplatíme

Z bankovního účtu č.:
kód banky:
Pod variabilním symbolem (r.č. nebo IČO):

Daňový doklad (fakturu) vystavte:

Název firmy:
Sídlo:
Koresp. adresa (pokud se liší od sídla):
RČ (IČO):
DIČ:

Ve vlastním zájmu uveďte, prosím, spojení na Vás:

Telefon (vč. předvolby):
fax.:
mobil:
e-mail.:*

* povinný údaj