Bazénová sekce

KONTAKT: Nad Šutkou 41, Praha 8 – Kobylisy, PSČ: 182 00
tel: 284 021 911, 913-916, fax. zázn.: 284 021 919
e-mail: apr@seznam.cz

Bazénová sekce APR je v současné době neprogresivněji se rozvíjející částí asociace. Vznikla kooptováním projektanta – bazénového specialisty Milana Šmída do představenstva asociace v květnu roku 1997 – v té době nebyl v asociaci registrován žádný bazén. První s akcí, kterou jsme připravili, byla konference „Bazény a koupaliště v regeneraci“ na podzim 1997 v Blansku, která měla ukázat, že i bazény a koupaliště jsou spolu s maséry, saunami, fitnes studiemi a solárními studiemi součásti regenerace.

Program pro bazénáře se stále rozvíjel a s ním začala růst i členská základna. Kromě bazénových provozů jsou to i dodavatelské a montážní firmy a projekční ateliéry, které působí v oblasti výstavby a rekonstrukce regeneračních a sportovních center, plavecké školy a provozovatelé „baby koupání“. V současné době tvoří dohromady již téměř polovinu členské základny. Rozvíjející se členská základna nám umožňuje připravovat ve spolupráci s jednotlivými členy stálý a pestrý program činnosti.

Zde je seznam všech členů APR uveřejněných na těchto stránkách. V sekci bazény, najdete členy, kteří se hlásí do bazénové sekce APR.

Co jsme dosud uskutečnili a jaký je rámcový program naší činnosti?

Odborné konference

Každoročně pořádáme min. jednu dvoudenní ODBORNOU KONFERENCI zaměřenou na určité téma. Konference jsou pořádány v různých oblastech republiky a většinou jsme hosty některého z bazénů. Význam konference zvyšuje i to, že nad ní většinou přebírá záštitu primátor nebo starosta města. Na konferenci se snažíme zvát specialisty z daného oboru z firem, projekčních kanceláří, vysokých škol, státních úřadů. Prostor na konferenci je i pro presentaci novinek od výrobců a dovozců i na výměnu zkušeností mezi jednotlivými provozovateli. Součástí konference bývá i sportovně regenerační program na bazénu, v sauně i při sklence vína či pivka umožňující hovory v méně vázané formě.

DOSUD POŘÁDANÉ KONFERENCE:

ROK MÍSTO NÁZEV A ZAMĚŘENÍ KONFERENCE
2012 Jihlava Legislativa a marketing pro bazény a wellness v období hospodářské recese
2011 Luhačovice Tradiční a nové technologie, zkušenosti s bazénovými a wellness provozy
2010 Vyškov Legislativa pro bazény, solária a wellness
2009 Sokolov Modernizace bazénů a wellness – ekonomický přínos rozšiřování služeb
2008 Liberec, kongresové centrum Babylon Marketing v provozu bazénů a wellness
2007 Praha hotel Čechie Bazény, wellness a Day Spa
2007 Praha hotel Step Bezpečnost na bazénech a koupalištích
2006 Náchod Handicapovaní na bazénech a koupalištích
2005 Chrudim Revitalizace bazénů budovaných v 60. – 80. letech minulého století
2005 Hodonín Bazény s tradičním i netradičním využitím
2004 Hradec Králové Ochrana návštěvníků a provozovatelů koupališť, saun a ostatních sport. a regenerač. zařízení
2003 Jihlava Nové technologie pro sauny, bazény a regenerační provozy
2002 Sokolov Konstruční a technologické prvky v regeneračního provozech a na koupalištích
2001 Chrudim Bezpečnost a hygiena v regeneračních provozech a na koupalištích
2000 Rožnov pod Radhoštěm Ekonomická náročnost provozu bazénů a jiných regeneračních zařízení
1999 České Budějovice Vybavení a údržba regenačních zařízení
Brno Plavání kojenců a batolat
1998 Liberec Vodní atrakce a úklid na bazénech a koupalištích
1997 Blansko Bazény a koupaliště v regeneraci

Z každé konference je vydáván sborník přednášek. Pro firmy je poskytnuta možnost presentace svých služeb a výrobků jak v předsálí konference, tak vystoupením v rámci programu, nebo inzercí ve sborníku, který obdrží nejen všichni účastníci konference, ale i zájemci, kteří si ho objednají v sekretariátu asociace. Pro ty, kteří by o některý ze sborníků měli zájem, je možné si je ještě (v omezeném množství) objednat za jednotnou cenu 200 Kč/ks – např. e-mailem apr@seznam.cz

Semináře

Na aktuální otázky, které vyplývají ze změny legislativy a pod. pořádáme nepravidelné SEMINÁŘE zaměřená na úzké aktuální téma. Často bývají tyto semináře součástí rozsáhlejší akce, která zvyšuje jak pestrost nabídky, tak umožňuje zvláště vzdálenějším zájemcům optimálnější využití času a pohonných hmot na cestu.

DOSUD POŘÁDANÉ SEMINÁŘE:

ROK MÍSTO ZAMĚŘENÍ DOPROVODNÝ PROGRAM
2012 Praha, sídlo APR Obchodní nástroje a dovednosti
Manažérské nástroje a dovednosti
semináře a workshopy
2011 Praha, sídlo APR Strategické nástroje a dovednosti seminář a workshop
Praha Letňany – Wellness Balnea, Praha Kbely – Palestra Nová legislativa pro navrhování a provoz bazénů, saun a wellness seminář, pro zájem byl opakován
Sokolov Mikulášský seminář seminář
2010 Jindřichův Hradec Mikulášský seminář – Aktivity APR v roce 2010 a plánování na rok 2011 seminář
2010 Praha Bazénové a wellness technologie a zkušenosti s jejich provozem seminář
2009 Praha Legislativa pro bazény a wellness seminář
2008 Jihlava Aktivity APR v roce 2009 Mikulášský seminář
2007 Jindřichův Hradec Mikulášský seminář – Bezpečnost na bazénech
2006 Praha Odborné semináře v rámci veletrhu Sportec 2006
2006 Praha Odborné semináře o saunování v rámci veletrhu Bazény, sauny, solária, wellness v PVA Letňany Valná hromada APR
2006 Jindřichův Hradec Mikulášský seminář – Bazény a wellness
2005 Jindřichův Hradec Mikulášský seminář – Kategorizace bazénů a regeneračních pracovišť
2004 Praha Výstavba, rekonstrukce a provoz koupališť, bazénů a ostat. regenerač. zažízení
2004 Praha Nové hygienické předpisy pro koupaliště a sauny
2004 Jindřichův Hradec Mikulášský seminář – ohlédnutí za „expedicí Kypr“
2003 Račice Bezpečnost koupališť – 21.-22. února 2003, seminář bazénařů, saunařů a masérů Valná hromada APR
2003 Jindřichův Hradec Mikulášský seminář
2002 Svitavy DEN REGENERACE – 16. února 2002, seminář bazénařů, saunařů a masérů Valná hromada APR a Ples sauna Relax 2000
2001 Praha Nové hygienické předpisy pro bazény a sauny – zák. 258/2000 Sb. a vyhl. 468/2000 Sb. Valná hromada APR a Wellnes ples
Navrhování a provoz rodinných bazénů a saun (spolu s pořadatelskou agenturou Symposium servis)
2000 Vlašim Změna živnostenského zákona, přechod živností v regeneraci do oblasti živností vázaných Valná hromada APR
1998 Hradec Králové Směrnice 48/78 a hospodaření s vodou a energiemi na bazénech Medsport sympózium, ples

Zahraniční exkurze

Zkušenosti z oblasti bazénů a koupališť , výstavby a provozu v jiných zemích je možné čerpat při našich každoročních zahraničních exkurzích na bazény, koupaliště, aquaparky a regenerační provozy. Význam těchto akcí je nejen pro provozovatele, ale i pro investory a projektanty. Během cesty navštěvujeme jak hotové a provozované areály, tak i rozestavěné stavby, kde jsou ještě patr class=“sekce“né jednotlivé stavební kroky a používané prvky a materiály. Exkurze bývají většinou tří – čtyřdenní, s autobusovou dopravou a „levným“ ubytováním. Program bývá poměrně náročný – snažíme se vždy navštívit v krátkém čase co nejvíce zařízení, na některých je prohlídka doplněna i o praktické vyzkoušení nabízených služeb. Reportáže ze zahraničních exkurzí je možné číst i na našich www stránkách – viz níže odkazy v tabulce.

DOSUD POŘÁDANÉ ZAHRANIČNÍ EXKURZE:

ROK STÁT PROGRAM
2010 NĚMECKO INTERBAD STUTTGART – Zájezd na mezinárodní největší středoevropský veletrh bazénových technologií a doplňků, saunování a zařízení pro wellness provozy
2006, 2008 NĚMECKO INTERBAD STUTTGART – Zájezd na mezinárodní největší středoevropský veletrh bazénových technologií a doplňků, saunování a zařízení pro wellness provozy
2004 Kyperská republika Kyperské aquaparky a wellnesscentra
2003 SRN FSB 2003 – Kolín n. Rýnem – výstava volného času, sport. a bazén. technologie
2002 SRN INTERBAD – návštěva největšího evropského bazénového veletrhu
2001 ŠVÝCARSKO Bazény a aquaparky v Rakousku, Švýcarsku a v Německu
2000 SRN Východoněmecké bazény (okolí Drážďan)
SRN INTERBAD – návštěva největšího evropského bazénového veletrhu
1999 Rakouské aquaparky
1998 RAKOUSKO Rakouské bazény

Bazénová sekce Asociace pracovníků v regeneraci poskytuje svým členům i dalším odbornou pomoc při řešení problémů v oblasti výstavby a provozu bazénů. Pro investory zajišťuje posudky zpracované projektové dokumentace i odbornou pomoc při výběrových řízení. V této činnosti spolupracujeme i s nezávislými odborníky výzkumných pracovišť a vysokých škol. Stále rozšiřující je naše spolupráce se stavebními úřady i s pracovníky hygienického dozoru.

Změnou Živnostenského zákona v roce 1999 se i Provozování sportovního a regeneračního zařízení (tedy i bazénů a koupališť) dostalo pod živnosti vázané a k provozu takového zařízení je potřebné mít „osobu oprávněnou“. APR proto iniciovala vznik kurzu, který by umožnil provozovatelům bazénů a koupališť získat oprávnění k provozování této živnosti. Kurz, který je akreditován u MŠMT a splňuje všechny náležitosti pořádá vyšší odborná škola Palestra a odborníci z řad APR se zde jako externí učitelé dělí o svoje znalosti a praktické zkušenosti s účastníky kurzu. První kurz proběhl v květnu a červnu t.r. Další kurz je chystán v termínu 13. – 19. 10. 2001 první všeobecná část a specializovaná část v týdnu 31. 10. – 4. 11. 2001. Zájemci se mohou hlásit přímo na vyšší odborné škole Palestra e-mail : info@palestra.cz

Na členy bazénové sekce APR se vztahují běžné výhody všech členů APR. Z nejvýznamnějších je možné jmenovat:

  • Sleva na všech akcích, které pořádá APR
  • Sleva na výrobky a služby, které nabízí některé právnické osoby ostatním členům APR
  • Využití licenční smlouvy mezi ČSTV a OSA k veřejnému provozování hudebních děl (APR je přidruženým členem ČSTV)
  • Získávat informace o dění v oblasti regenerace ze Zpravodaje APR, který je rozesílán všem členům APR
  • Získávají odborné informace z časopisu Sport & wellness management, který získávají členové APR v rámci svého členství

Předpokládáme, že se zde budou jednotliví členové APR, kteří se svou odborností hlásí do bazénové sekce, postupně představovat. Stačí jen vyplnit přiložený formulář