ODBORNÝ SEMINÁŘ: BEZPEČNOST PROVOZU

Objednáváme u APR závazně a neodvolatelně účast našich pracovníků na konferenci


ČLEN APR nebo ČAW

NEČLEN

Vložné na seminář**)

Vložné 780,- Kč osobu ,- Kč
sleva pro člena APR 110,- Kč osobu ,- Kč
Další osoby vložné 730,- Kč osobu ,- Kč
sleva pro člena APR 110,- Kč osobu ,- Kč
Komerční vystoupení á 1000,-/ks pro člena APR ano ,-Kč
Komerční vystoupení á 1500,-/ks pro nečlena APR ano ,-Kč
Celkem ,-Kč

**) Vložné na konferenci se rozumí účast na semináři včetně občerstvení.

Platba

Ve prospěch účtu APR č.   108137041 / 0300   zaplatíme

Z bankovního účtu č.:
kód banky:
Pod variabilním symbolem (r.č. nebo IČO):

Daňový doklad (fakturu) vystavte:

Název firmy:
Sídlo:
Koresp. adresa (pokud se liší od sídla):
RČ (IČO):
DIČ:

Ve vlastním zájmu uveďte, prosím, spojení na Vás:

Telefon (vč. předvolby):
fax.:
mobil:
e-mail.:*

* povinný údaj