KONFERENCE APR v BŘECLAVI „Budoucnost provozu vodních areálů“

Asociace pracovníků v regeneraci a Česká asociace saunérů vás srdečně zvou na konferenci:

BUDOUCNOST PROVOZU VODNÍCH AREÁLŮ

aneb „Pohled do budoucnosti“

17. – 18. 10. 2019

MÍSTO KONÁNÍHotel Rose v Břeclavi
ZAČÁTEK AKCE:17. 10. 2019
UKONČENÍ AKCE:18. 10. 2019
POŘADATEL:Asociace pracovníků v regeneraci
ODBORNÍ GARANTI:Miroslav Veselý
ORGANIZAČNÍ GARANT:Mgr. Zbyněk Kovářů
VLOŽNÉ (vč. stravování) Člen APR Nečlen
 1 den bez ubytování 1100,- Kč/os 1300,- Kč/os
2 dny s 1 noclehem 2600,- Kč/os 2900,- Kč/os
2 dny s 2 noclehy 3600,- Kč/os 3900,- Kč/os
Účast pouze na valné hromadě 0,- Kč/os

V CENĚ VLOŽNÉHO JE OBSAŽENO:


  • účastnický poplatek na konferenci
  • stravné – oběd(y), večeře a coffee break
  • sborník přednášek
  • ubytování
  • účast na společném saunování v saunovém světě

V CENĚ VLOŽNÉHO NENÍ:


  • dopravné
  • pití dle vlastního výběru
  • další služby nad rámec programu
  • další služby poskytované hotelem Rose

Vyplněné přihlášky evidujeme obratem a platbu proveďte do 5. října 2019 .


Obejdnat se na komferenci můžete zasláním pdf objednávky na mail: apr@seznam.cz nebo zasláním níže vyplněné on-line objednávky.

Objednávka

Objednáváme u APR závazně a neodvolatelně účast našich pracovníků na konferenci
ČLEN APR

NEČLEN


takto:


Rezervace ubytování


Ubytování 16. 10.
Rezervace společné ubytování 2-lůžkového pokoje ano počet pokojů
Rezervace oddělené osoby* - ženy ano počet lůžek
Rezervace oddělené osoby* - muži ano počet lůžek
Ubytování 17. 10.
Rezervace společné ubytování 2-lůžkového pokoje ano počet pokojů
Rezervace oddělené osoby* - ženy ano počet lůžek
Rezervace oddělené osoby* - muži ano počet lůžek

*(Odděleně sestěhujeme do pokojů dle pohlaví)

Účast pro členy APR

Účast bez ubytování 1100,- Kč osob ,- Kč
Účast s 1 noclehem 2600,- Kč osob ,- Kč
Účast s 2 noclehy 3600,- Kč osob ,- Kč
Účast na valné hromadě 0,-/ks ks ,-Kč
Sborník navíc á 200,-/ks ks ,-Kč

Účast pro nečleny

Účast bez ubytování 1300,- Kč osob ,- Kč
Účast s 1 noclehem 2900,- Kč osob ,- Kč
Účast s 2 noclehy 3900,- Kč osob ,- Kč
Sborník navíc á 250,-/ks ks ,-Kč
Celkem ,-Kč

Platba

Ve prospěch účtu APR č.   108137041 / 0300   zaplatíme

Z bankovního účtu č.:
kód banky:
Pod variabilním symbolem (r.č. nebo IČO):

Daňový doklad (fakturu) vystavte:

Název firmy:
Sídlo:
Koresp. adresa (pokud se liší od sídla):
RČ (IČO):
DIČ:

Ve vlastním zájmu uveďte, prosím, spojení na Vás:

Telefon (vč. předvolby):
mobil:
e-mail.:*

* povinný údaj

Pokud se formulář hlásí, že se odesílá, prosím zkontrolujte emailovou adresu, kterou jste vyplnili při odesílání formuláře. Pravděpodobně dostanete potvrzovací email o odeslání objednávky.