konference: „Ekonomické aspekty provozu bazénů a wellness“

Konference je plánovaná na 2. – 3. listopad 2016. Nezapomeňte si tedy zaznamenat termín konference do svého diáře a sledovat novinky na našem webu. Jak už jsme předestřeli budeme jednotlivé přednášející představovat. Jeden z prvních přednášejících, který přislíbil svoji účast je Ing. Radek Steinhaizl.

 

Ing. Radek Steinhaizl jednatel společnosti Relaxsolution (www.relaxsolution.cz). V oblasti investiční výstavby a provozu sportovně relaxačních zařízení, hotelů, aquaparků a wellness pracuje více jak 15 let. Posledních sedm let působil jako generální ředitel a místopředseda představenstva společnosti GMF Aquapark Prague, a.s. provozující největší relaxační komplex v České republice AQUAPALACE PRAHA. Načerpal zde značné množství nových zkušeností s projektováním, výstavbou, ale i s marketingem nebo s provozním a finančním řízením takového to komplexu.

 

Připravil si pro nás přednášku na téma: „Investiční příprava změn bazénů a wellness“. Přednáška bude zaměřena na přípravu změny stávajících provozů z hlediska přípravy změny a rozvoje zařízení tak, aby bylo schopno nabídnout širší spektrum služeb pro různé cílové skupiny a tím pádem dosahovat významně lepších ekonomických efektů. V přednášce by byl popsán optimální postup v přípravě investice, z hlediska usazení nového produktu na trhu, z hlediska marketingové komunikace a práce s personálem.