konference: „Ekonomické aspekty provozu bazénů a wellness“

Konference je plánovaná na 2. – 3. listopad 2016. Nezapomeňte si tedy zaznamenat termín konference do svého diáře a sledovat novinky na našem webu. Jak už jsme předestřeli budeme jednotlivé přednášející představovat. Jako další přednášející, na kterého se můžeme těšit, je Mgr. Monika Pavlíková.

 

 

Mgr. Monika Pavlíková pracuje na VŠTVS Palestra v Praze. Její hlavní obor je výuka anglického jazyka, Beauty wellness a Komunikace s klientem. Věnuje se osobnímu rozvoji a alternativním léčebným metodám. Komunikační dovednosti studovala v Londýně v rámci programu Introduction to Leadership Program.

 

Připravila si pro nás přednášku na téma: „Umíme komunikovat?“. Hlavní téma přednášky se týká důležitosti komunikace v každodenní životě. Bez komunikace nic nefunguje. Zaměříme se na vnitřní hlas v hlavě, mužsko-ženský princip, rétoriku. Nedílnou částí přednášky bude řeč těla, její komponenty a podstata vyjadřování. V první řadě první dojem a emoce, které jsou hlavním vodítkem v tvoření dojmů, domněnek, předsudků , očekávání a filtrů v komunikaci.  Také styl oblékání a tzv. dress code patří ke komunikaci a to si interaktivně ukážeme.