konference: „Ekonomické aspekty provozu bazénů a wellness“

Konference je plánovaná na 2. – 3. listopad 2016. Nezapomeňte si tedy zaznamenat termín konference do svého diáře a sledovat novinky na našem webu. Jak už jsme předestřeli budeme jednotlivé přednášející představovat. Jako další přednášející, na kterého se můžeme těšit, je Ing. Jitka Nesnídalová, Ph.D.

 

Ing. Jitka Nesnídalová, Ph.D. je absolventkou oboru učitelství odborných ekonomických předmětů na VŠE Praha (1982) a doktorského studia na Dopravní fakultě JP Univerzity v Pardubicích, obor technologie a management v dopravě a Nesnídalovátelekomunikacích (2001). Věnuje se především problematice marketingu, řízení lidských zdrojů a strategickému managementu. V rámci akademické činnosti vede řadu bakalářských a diplomových prací, vede práce studentů v rámci soutěže tvůrčí činnosti kateder, je autorkou e-learningových kurzů Management, Management lidských zdrojů a Strategický management. Byla vedoucí řešitelského týmu výzkumného projektu S com, s. r. o. „Vytvoření konzistentního a efektivního systému odměňování ve společnosti S com s.r.o. s ohledem na oborová specifika“, členka řešitelského týmu výzkumného projektu pro MČ Praha 8 „Optimalizace sítě školských zařízení z hlediska efektivního vynakládání rozpočtových prostředků v návaznosti na prognózu demografického vývoje na území MČ Praha 8“ a členka řešitelského týmu projektu MŠMT IPN KREDO. Pro členy top managementu a ostatní zájemce provádí kurzy a konzultace zaměřené na práci s podřízenými, personalistiku a marketing. Je autorkou mnoha odborných článků věnovaných této problematice. Od roku 2010 působí jako odborná asistentka na Katedře managementu Soukromé vysoké školy ekonomických studií, s. r. o. v Praze.

 

Připravila si pro nás přednášku na téma: Úloha marketingu v současných podmínkách trhu“. Primitivní počáteční marketing využíval jednoduché marketingové metody a zaměřoval se pouze na oslovení nových zákazníků, geografické aspekty nebyly významným faktorem. Jedním ze současných marketingových trendů je glokalizace a moderní nástroje marketingu využívající internetový marketing a elektronické obchodování, search engine marketing, virální marketing a neuromarketing. Evropský marketing usiluje o dlouhodobé kontakty se zákazníky, především prostřednictvím komunikačních kanálů. Marketing plně využívá segmentace zákazníků a snaží se předvídat jejich přání a požadavky.   Marketéři se snaží získat co nejvíce vhodných územních informací a kanálů. Využívají k tomu různé nástroje komunikačního mixu, tedy takovou formu komunikace, která informuje, přesvědčuje a ovlivňuje dnešní nebo budoucí zákazníky.