konference: „Ekonomické aspekty provozu bazénů a wellness“

Konference je plánovaná na 2. – 3. listopad 2016. Nezapomeňte si tedy zaznamenat termín konference do svého diáře a sledovat novinky na našem webu. Jak už jsme předestřeli budeme jednotlivé přednášející představovat. Jako další přednášející, na které se můžete těšit, je Ing. Mgr. Magda Uxová, DiS. ve spolupráci s Ing. Milan Hála

 

Ing. Mgr. Magda Uxová, DiS. vystudovala magisterský studijní program na Metropolitní uniuxovaverzitě v Praze obor Mezinárodní vztahy a evropská studia a na Soukromé vysoké škole ekonomických studií magisterský studijní program ve specializaci Strategický management. V současné době působí jako odborná asistentka Katedry práva Soukromé vysoké školy ekonomických studií v Praze. Specializuje se na mezinárodní ekonomické vztahy, světové ekonomické vztahy, evropskou ekonomickou integraci, mezinárodní obchodní operace nebo bezpečnostní management. Dále je externí doktorandkou Právnické fakulty Karlovy univerzity na katedře Mezinárodního práva. Její akademická činnost spočítá ve vedení přednášek, seminářů a cvičení v odborných oblastech činnosti a dále ve vedení a oponování bakalářských a diplomových prací. Součástí autorčiny odborné činnosti je také vedení studentů v rámci vědecké – tvůrčí činnosti Katedry práva. Je také autorkou mnoha odborných článků. Součástí profesního života autorky je také manažerská činnost v oblasti soukromých bezpečnostních služeb. Zde autorka dlouhou dobu působila v top managementu firmy, zabývající se ochranou osob a majetku. V současné době se věnuje odborným konzultacím v bezpečnostní oblasti – působí jako odborný poradce.

 

Ing. Milan Hála absolvoval Fakultu elektrotechnickou Českého vysokého učení technického v oboru Telekomunikační technika. V současné době působí jako vedoucí Katedry matematiky a informačních technologií a kvestor Soukromé vysoké školy ekonomických studií v Praze. Specializuje se na informační a komunikační technologie, zejména na ochranu dat před hrozícími riziky včetně bezpečnostních politik organizací. Dále se věnuje komunikačním technologiím obecně, včetně jejich komerčního využití. Jeho akademická činnost spočívá ve výuce studentů v oblasti rizik a zabezpečení elektronické komunikace a dat, přednáškové činnosti, rovněž ve vedení a oponování bakalářských a diplomových prací. Je autorem mnoha odborných článků a editorem řady sborníků a kolektivních monografií. V současné době se rovněž věnuje odborným konzultacím v oboru ochrany a zabezpečení elektronických dat.

 

Tito dva si pro Vás připravili společnou přednášku na téma:„Využití internetu při propagaci firmy“. Dobré zboží se prodává samo. Tato základní mantra odpůrců marketingu má jednu jedinou vadu – není pravdivá. V současné době velké konkurence je potřeba pomoci i dobrému zboží či službě, aby o něm zákazníci věděli a mohli se pro něj rozhodnout. Díky rozvoji moderních informačních a komunikačních technologií máme nové možnosti k prezentaci svých produktů širokému okruhu potenciálních zákazníků. Internet již nepoužívají jen mladí lidé, proniká i do domácností osob vyššího věku. Lidé si již zvykli nejen na internetu vyhledávat informace, ale také prostřednictvím něj objednávat a nakupovat i zboží denní potřeby a běžné služby. A nabídka wellness služeb mezi ně bezesporu patří. Zákazníci si to uvědomují stále více, proto je nezbytné tuto cílovou skupinu podchytit a s pomocí moderních trendů napomoci lepšímu uspokojení jejich potřeb. Využití vlastní webové prezentace, prezentace na Facebooku nebo prodeje vlastních služeb a zboží prostřednictvím elektronického obchodu otevírá nové možnosti i v oblasti regeneračních služeb jak pro firmu, tak i pro zákazníka.