konference: „Ekonomické aspekty provozu bazénů a wellness“

Konference je plánovaná na 2. – 3. listopad 2016. Nezapomeňte si tedy zaznamenat termín konference do svého diáře a sledovat novinky na našem webu. Jak už jsme předestřeli budeme jednotlivé přednášející představovat. Jako další přednášející, na kterého se můžete těšit, je Ing. Richard Neuwirth, Ph.D.neuwirth

 

Ing. Richard Neuwirth, Ph.D. je vyučujícím na VŠTVS Palestra v Praze. Jeho hlavní obory jsou: Management wellness služeb, Finanční účetnictví, Mikroekonomie a Makroekonomie

 

Připravil si pro nás přednášku na téma:“ Komunikace s ekonomickým managementem provozu.“ Tématem přednášky je popis základních výkazů a názvosloví, užívaného při finančním řízení provozů. Účelem je usnadnit komunikaci provozních vedoucích s ekonomy tak, aby mohly provozní pracovníci aktivně ovlivňovat finanční řízení firmy. V další části bude pojednáno o EET jako novém způsobu vykazování výsledků hospodaření firem.