KONFERENCE APR: „Provoz a provozní legislativa“

Asociace pracovníků v regeneraci Vás srdečně zvou na konferenci:

PROVOZ A PROVOZNÍ LEGISLATIVA

8. – 9. 11. 2018

MÍSTO KONÁNÍ Hotel Lions, Plzeň
Plavecký areál Slovany Plzeň
ZAČÁTEK AKCE: 8. 11. 2018
UKONČENÍ AKCE: 9. 11. 2018
POŘADATEL: Asociace pracovníků v regeneraci
ODBORNÍ GARANTI: Miroslav Veselý, Ing. Milan Šmíd
ORGANIZAČNÍ GARANT: Ing. Milan Šmíd
Nad Šutkou 41E, 182 00 Praha 8, tel. 284 021 911
VLOŽNÉ (vč. stravování): 2310,- Kč/os
pro nečleny 2460,- Kč/os
KOMERČNÍ VYSTOUPENÍ
během akce 10 min. + prezentační stolek
4810,- Kč (včetně vložného za 1.os)
pro nečleny 6460,- Kč/os  (včetně vložného za 1.os)

V CENĚ VLOŽNÉHO JE OBSAŽENO:

 • účastnický poplatek na konferenci
 • stravné – obědy, večeře a coffee break (snídaně je v rámci ubytování)
 • doprovodný program
 • sborník přednášek

V CENĚ VLOŽNÉHO NENÍ:

 • dopravné, pití a služby nad rámec programu
 • ubytování (zajišťujeme rezervaci ve „speciální“ ceně pro účastníky konference)
 • další služby hotelu Lion

Vyplněné přihlášky evidujeme obratem a platbu proveďte do 20. října 2018 .

ZÁVAZNÁ OBJEDNÁVKA:

http://www.aprcz.cz/wp-content/uploads/2018/10/konference_plzen.pdf

Objednáváme u APR závazně a neodvolatelně účast našich pracovníků na konferenci


ČLEN APR

NEČLEN

takto:

Rezervace ubytování

(platba v ceně 600,- Kč/os,noc v 2.lůžkovém pokoji, platba probíhá na místě v recepci)

Rezervace 2-lůžkového pokoje ano počet pokojů
Rezervace 1 lůžko na 2-lůžkovém pokoji - ženy ano počet lůžek
Rezervace 1 lůžko na 2-lůžkovém pokoji - muži ano počet lůžek
Rezervace z 7. na 8. 11. 2018 ano

Vložné na konferenci **)

počet osob (člen APR) 2350,- Kč osob ,- Kč
počet osob (nečlen APR) 2460,- Kč osob ,- Kč
Sborník navíc á 200,-/ks pro člena APR ks ,-Kč
Sborník navíc á 250,-/ks pro nečlena APR ks ,-Kč
Inzerce do sborníku A5 á 1610,-/ks pro člena APR ano ,-Kč
Inzerce do sborníku A5 á 1980,-/ks pro nečlena APR ano ,-Kč
Inzerce do sborníku A4 á 2160,-/ks pro člena APR ano ,-Kč
Inzerce do sborníku A4 á 2630,-/ks pro nečlena APR ano ,-Kč
Komerční vystoupení á 4810,-/ks pro člena APR ano ,-Kč
Komerční vystoupení á 6460,-/ks pro nečlena APR ano ,-Kč
Celkem ,-Kč

**) Vložné na konferenci se rozumí účast na konferenci včetně 2x oběd a 1x večeře, 1 ks sborníku a doprovodný program.

Platba

Ve prospěch účtu APR č.   108137041 / 0300   zaplatíme

Z bankovního účtu č.:
kód banky:
Pod variabilním symbolem (r.č. nebo IČO):

Daňový doklad (fakturu) vystavte:

Název firmy:
Sídlo:
Koresp. adresa (pokud se liší od sídla):
RČ (IČO):
DIČ:

Ve vlastním zájmu uveďte, prosím, spojení na Vás:

Telefon (vč. předvolby):
mobil:
e-mail.:*

* povinný údaj

 

V rámci odborné diskuse přednášejících a účastníků semináře se zaměříme na problematiku právního a bezpečnostního zabezpečení  provozu   bazénů vzhledem k vyvíjející se legislativě, zkušenosti z dopadu Nařízení Evropské komise k ochraně osobních údajů (GDPR) nebo jak nastavit ceny vstupného  a co přinesla do přípravy staveb a stavebních úprav „velká“ novela Stavebního zákona. Jako vždy chceme dát dostatečný prostor k diskuzi a výměně zkušeností a „bonbónkem na dortu“ setkání by mohla být i exkurze do plzeňského pivovaru. Navštívíme i největší plzeňský areál Na Slovanech, kde je vždy možné vidět něco podnětného.

Přednášet a odborné diskuze povedou m.j.:
 • Miroslav Veselý – ředitel Vodního Ráje v Jihlavě, předseda APR
 • Mgr. Zbyněk Kovářů – soudní znalec v oblasti bezpečnosti koupališť, školitel plavčíků a vodního dozoru, člen představenstva APR
 • Jiří Novák – ředitel plaveckého areálu Leguna a koupaliště Polanka v Třebíči, místopředseda APR
 • Ing.Milan Šmíd – projektant bazénových a wellness technologií, přednášející na VŠ Palestra v oborech výstavby a provozů bazénů, saun a wellness, místopředseda APR
 • Marcela Kůrková – vedoucí plaveckého bazénu a aquaparku v Jindřichově Hradci
 • a další – program semináře se ještě upřesňuje

Ubytování zajišťujeme v hotelu Lions ve dvoulůžkových pokojích. Pořadatel zajišťuje rezervaci ubytování na základě požadavku specifikovaném účastníkem semináře v přihlášce. Úhradu za ubytování provádí účastník po příjezdu přímo v recepci hotelu.

Účastníky, kteří přijedou sami, budeme do dvoulůžkových pokojů párovat. Stejně tak u smíšených skupin. Můžete uvést, s kým chcete bydlet, či s kým ne, a budeme vaši volbu respektovat.

Můžeme vám rezervovat lůžko i na noc před začátkem akce ze 7. na 8. listopad.