Seminář práce s jizvami

Seminář je přednostně určený pro členy APR, kteří se zabývají prací maséra nebo kosmetičky. Předpokládaný počet účastníků je 10 osob. Při malém počtu přihlášených lze skupinu doplnit zájemci bez členství. Při přihlášení uveďte, zda si přivedete model pro vaši práci, (můžete si přivést i více zájemců), nebo máte svoji jizvu, kterou chcete zlepšit. Do přihlášky je tento údaj důležité uvést, pro dostatek jizev vhodných k opracování. Samotná práce na modelech začne od 13:30. Na stáří jizvy nezáleží, jen musí být řádně zhojená a bez známek zánětu.

 
 

MÍSTO KONÁNÍ

Nad Šutkou 41E, 182 00 Praha 8

ZAČÁTEK AKCE: 21.října 2017
 9 hodin
UKONČENÍ AKCE: 21. října 2017 (nejpozději v 17 hodin)
POŘADATEL:  Irena Šmídová
ODBORNÍ GARANTI: Irena Šmídová
ORGANIZAČNÍ GARANT: Bc. Bohumila Laudátová
Nad Šutkou 41E, 182 00 Praha 8, tel. 284 021 911
cena  člen APR  500,- Kč
nečlen  1250,- Kč

 
Platba je přijímána bezhotovostně na účet APR (č.ú.: 108137041 / 0300) a termín připsání je do 18.10.2017 na kurzu bude vydáno potvrzení o platbě. Přihlášky posílejte na email apr@seznam.cz.
 
 

Program semináře:

  • 9 h začátek semináře
  • 10 h předvedení práce na figurantce
  • 10 – 11:30 více o jizvách, ukázka technik a zkouška práce na zraněních účastníků semináře
  • 13:30 práce na jizvách účastníků a pozvaných modelů
  • Předpokládaný konec podle potřeb účastníků, nejpozději v 17h.

S SEBOU SI VEZMĚTE:

  • pohodlné oblečení
  • velký ručník

Bude se na Vás těšit Irena Šmídová 
 
 

Závazná přihláška v podobě emailu bude mít tuto formu:
 
 

Jméno a příjímení

Titul

Datum narození

Název případného zařízení

Adresa

Adresa zařízení

IČO

Telefonní spojení

E-mail

Důležité: přivedu si model

nemám model

mám vlastní jizvu

 
 
Pro potřeby vystavení daňového dokladu dbejte na správnost údajů. V poznámce uveďte jméno a účel platby: Seminář jizvy.