Konference APR a ČAS v Jihlavě

Asociace pracovníků v regeneraci a Česká asociace saunérů vás srdečně zvou na konferenci:

PREZENTACE A KOMUNIKACE V PROSTŘEDÍ BAZÉNŮ, SAUN A WELLNESS

18. – 19.10.2017

MÍSTO KONÁNÍ Hotel Gustav Mahler v Jihlavě
ZAČÁTEK AKCE: 18.10.2017
UKONČENÍ AKCE: 19.10.2017
POŘADATEL: Asociace pracovníků v regeneraci
ODBORNÍ GARANTI: Miroslav Veselý, Ing. Milan Šmíd
ORGANIZAČNÍ GARANT: Bc. Bohumila Laudátová
Nad Šutkou 41E, 182 00 Praha 8, tel. 284 021 911
VLOŽNÉ (vč. stravování): 2960,- Kč/os
pro členy APR a ČAS 2195,- Kč/os
KOMERČNÍ VYSTOUPENÍ
během akce 10 min. + prezentační stolek
5960,- Kč (včetně vložného za 1.os)
pro členy APR a ČAS 4195,- Kč/os  (včetně vložného za 1.os)

V CENĚ VLOŽNÉHO JE OBSAŽENO:

  • účastenský poplatek na konferenci
  • stravné – oběd a coffee break
  • sborník přednášek

V CENĚ VLOŽNÉHO NENÍ:

  • dopravné, pití a služby nad rámec programu
  • ubytování (zajišťujeme rezervaci ve „speciální“ ceně pro účastníky konference)

Vyplněné přihlášky evidujeme obratem a platbu proveďte do 10. října 2017 .

pozvánka konference

 

Objednáváme u APR závazně a neodvolatelně účast našich pracovníků na konferenci


ČLEN APR a ČAS

NEČLEN

takto:

Rezervace ubytování

(platba v ceně 780,- Kč/os,noc v 2.lůžkovém pokoji, platba probíhá na místě v recepci)

Rezervace 2-lůžkového pokoje ano počet pokojů
Rezervace 1 lůžko na 2-lůžkovém pokoji - ženy ano počet lůžek
Rezervace 1 lůžko na 2-lůžkovém pokoji - muži ano počet lůžek
Rezervace z 17. - 18.10.2017 ano

Vložné na konferenci **)

počet osob (člen APR a ČAS) 2195,- Kč osob ,- Kč
počet osob (nečlen APR a ČAS) 2860,- Kč osob ,- Kč
Sborník navíc á 200,-/ks pro člena APR a ČAS ks ,-Kč
Sborník navíc á 250,-/ks pro nečlena APR a ČAS ks ,-Kč
Inzerce do sborníku A5 á 1610,-/ks pro člena APR a ČAS ano ,-Kč
Inzerce do sborníku A5 á 1980,-/ks pro nečlena APR a ČAS ano ,-Kč
Inzerce do sborníku A4 á 2160,-/ks pro člena APR a ČAS ano ,-Kč
Inzerce do sborníku A4 á 2630,-/ks pro nečlena APR a ČAS ano ,-Kč
Komerční vystoupení á 4195,-/ks pro člena APR a ČAS ano ,-Kč
Komerční vystoupení á 5960,-/ks pro nečlena APR a ČAS ano ,-Kč
Celkem ,-Kč

**) Vložné na konferenci se rozumí účast na konferenci včetně 2x oběd a 1x večeře, 1 ks sborníku.

Platba

Ve prospěch účtu APR č.   108137041 / 0300   zaplatíme

Z bankovního účtu č.:
kód banky:
Pod variabilním symbolem (r.č. nebo IČO):

Daňový doklad (fakturu) vystavte:

Název firmy:
Sídlo:
Koresp. adresa (pokud se liší od sídla):
RČ (IČO):
DIČ:

Ve vlastním zájmu uveďte, prosím, spojení na Vás:

Telefon (vč. předvolby):
fax.:
mobil:
e-mail.:*

* povinný údaj