SEMINÁŘ: DOTACE A DOTAČNÍ PROGRAMY 26.4.2018

MÍSTO KONÁNÍ: Sport Hotel SletištěSportovců 818
272 04 Kladno – Rozdělov
SRAZ ÚČASTNÍKŮ: 26. 4. 2018 od 10:00
POŘADATELÉ: Asociace pracovníků v regeneraci.
ODBORNÝ GARANTI: Miroslav Veselý, Ing. Milan Šmíd
ORGANIZAČNÍ GARANT: Bc. Bohumila Laudátová
Nad Šutkou 41E, 182 00 Praha 8, tel. 284 021 911
VLOŽNÉ (vč. občerstvení): 1240,- Kč
pro členy APR 1040,- Kč
KOMERČNÍ VYSTOUPENÍ
během akce 10 min.
4240,- Kč
pro členy APR 3040,-Kč

 

 

V CENĚ VLOŽNÉHO JE OBSAŽENO:

 

  • účastenský poplatek na seminář
  • občerstvení

 

V CENĚ VLOŽNÉHO NENÍ:

 

  • dopravné, služby nad rámec programu
  • ubytování (zajišťujeme rezervaci ve “ speciální“ ceně pro účastníky semináře), účastníci si platí ubytování na místě v recepci (560 Kč/os)

Uzávěrka závazných přihlášek: 6.4.2018

Objednáváme u APR závazně a neodvolatelně účast našich pracovníků na seminář


ČLEN APR

NEČLEN

takto:

Rezervace ubytování

(platba v ceně 560,- Kč/os probíhá na místě v recepci - účastník nahlásí na apr@seznam.cz, zda bude chtít udělat rezervaci ubytování den před z 25. na 26.4.2018)

Vložné na konferenci **)

počet osob (člen APR) 1040,- Kč osob ,- Kč
počet osob (nečlen APR) 1240,- Kč osob ,- Kč
Komerční vystoupení á 3040,- Kč pro člena APR ano ,-Kč
Komerční vystoupení á 4240,- Kč pro nečlena APR ano ,-Kč
Celkem ,-Kč

**) Vložné na konferenci se rozumí účast na konferenci včetně oběda a coffe break.

Platba

Ve prospěch účtu APR č.   108137041 / 0300   zaplatíme

Z bankovního účtu č.:
kód banky:
Pod variabilním symbolem (r.č. nebo IČO):

Daňový doklad (fakturu) vystavte:

Název firmy:
Sídlo:
Koresp. adresa (pokud se liší od sídla):
RČ (IČO):
DIČ:

Ve vlastním zájmu uveďte, prosím, spojení na Vás:

Telefon (vč. předvolby):
fax.:
mobil:
e-mail.:*

* povinný údaj