Akce-objednávka

Konference Kuřim

Objednáváme u APR závazně a neodvolatelně účast našich pracovníků na konferenci


ČLEN APR

NEČLEN

takto:

Rezervace ubytování

(platba v ceně 600,- Kč/os,noc v 2.lůžkovém pokoji, platba probíhá na místě v recepci)

Rezervace 2-lůžkového pokoje ano počet pokojů
Rezervace 1 lůžko na 2-lůžkovém pokoji - ženy ano počet lůžek
Rezervace 1 lůžko na 2-lůžkovém pokoji - muži ano počet lůžek
Rezervace z 7. na 8. 11. 2018 ano

Vložné na konferenci **)

počet osob (člen APR) 2350,- Kč osob ,- Kč
počet osob (nečlen APR) 2460,- Kč osob ,- Kč
Sborník navíc á 200,-/ks pro člena APR ks ,-Kč
Sborník navíc á 250,-/ks pro nečlena APR ks ,-Kč
Inzerce do sborníku A5 á 1610,-/ks pro člena APR ano ,-Kč
Inzerce do sborníku A5 á 1980,-/ks pro nečlena APR ano ,-Kč
Inzerce do sborníku A4 á 2160,-/ks pro člena APR ano ,-Kč
Inzerce do sborníku A4 á 2630,-/ks pro nečlena APR ano ,-Kč
Komerční vystoupení á 4810,-/ks pro člena APR ano ,-Kč
Komerční vystoupení á 6460,-/ks pro nečlena APR ano ,-Kč
Celkem ,-Kč

**) Vložné na konferenci se rozumí účast na konferenci včetně 2x oběd a 1x večeře, 1 ks sborníku a doprovodný program.

Platba

Ve prospěch účtu APR č.   108137041 / 0300   zaplatíme

Z bankovního účtu č.:
kód banky:
Pod variabilním symbolem (r.č. nebo IČO):

Daňový doklad (fakturu) vystavte:

Název firmy:
Sídlo:
Koresp. adresa (pokud se liší od sídla):
RČ (IČO):
DIČ:

Ve vlastním zájmu uveďte, prosím, spojení na Vás:

Telefon (vč. předvolby):
mobil:
e-mail.:*

* povinný údaj

ODBORNÝ SEMINÁŘ: BEZPEČNOST PROVOZU

Objednáváme u APR závazně a neodvolatelně účast našich pracovníků na konferenci


ČLEN APR nebo ČAW

NEČLEN

Vložné na seminář**)

Vložné 780,- Kč osobu ,- Kč
sleva pro člena APR 110,- Kč osobu ,- Kč
Další osoby vložné 730,- Kč osobu ,- Kč
sleva pro člena APR 110,- Kč osobu ,- Kč
Komerční vystoupení á 1000,-/ks pro člena APR ano ,-Kč
Komerční vystoupení á 1500,-/ks pro nečlena APR ano ,-Kč
Celkem ,-Kč

**) Vložné na konferenci se rozumí účast na semináři včetně občerstvení.

Platba

Ve prospěch účtu APR č.   108137041 / 0300   zaplatíme

Z bankovního účtu č.:
kód banky:
Pod variabilním symbolem (r.č. nebo IČO):

Daňový doklad (fakturu) vystavte:

Název firmy:
Sídlo:
Koresp. adresa (pokud se liší od sídla):
RČ (IČO):
DIČ:

Ve vlastním zájmu uveďte, prosím, spojení na Vás:

Telefon (vč. předvolby):
fax.:
mobil:
e-mail.:*

* povinný údaj