ŠKOLENÍ PROVOZOVATELŮ KOUPALIŠŤ „Zajištění provozu a provozní legislativa letních koupališť“ 24. a 25. dubna 2019

V rámci školícího programu se zaměříme na technologické vybavení letních koupališť, chemickou úpravu vody, čištění bazénových van za provozu, provozní legislativu v oblasti hygieny a bezpečnosti provozu, personální zabezpečení provozu, systém norem pro vybavení a provoz koupališť. Prostor chceme dát i k diskuzi a výměně zkušeností.

Jako doplňkový program je zvolena degustace moravských vín.

Asociace pracovníků v regeneraci Vás srdečně zve na školení:

Zajištění provozu a provozní legislativa letních koupališť

MÍSTO KONÁNÍ: Lázně Leopoldov, Buchlovice
ZAČÁTEK AKCE: 24. 4. 2019
UKONČENÍ AKCE: 25. 4. 2019
POŘADATEL: Asociace pracovníků v regeneraci
ODBORNÍ GARANTI: Asociace pracovníků v regeneraci
ORGANIZAČNÍ GARANT: Ing. Milan Šmíd
Nad Šutkou 41E, 182 00 Praha 8,
tel. 284 021 911
UBYTOVÁNÍ:Lovecký zámeček
VLOŽNÉ (vč. stravování – bez snídaně):
pro členy APR2890,- Kč/os
pro nečleny 3130,- Kč/os
KOMERČNÍ VYSTOUPENÍ
během akce 10 min. + prezentační stolek

pro členy APR  (včetně vložného za 1.os) 5390,- Kč
pro nečleny  (včetně vložného za 1.os) 7130,- Kč
Celý příspěvek