Informace k registraci člena APR

Na základě rozhodnutí Valné hromady APR byly roční členské příspěvky roku 2006 stanoveny takto :

Samostatná osoba 1.500,-Kč
Školy a školící zařízení 2.000,-Kč
Provozovatel zařízení 3.500,-Kč
Firma 6.000,-Kč

Způsob registrace se neodráží jen ve výši členských příspěvků, ale i v členských výhodách daného způsobu registrace :

  1. kat. SAMOSTATNÁ OSOBA – je určena pro ty, kteří chtějí být registrováni a využívat výhod členství pouze pro svou osobu. Mají slevu na všech akcích, které pořádá APR, a mohou využívat slev, které nabízí našim členům výrobci a prodejci. V rámci svého členství dostávají časopis Sport & Management a Zpravodaj APR. Mohou se prezentovat na www stránkách APR na základě vyplněného formuláře. Členské výhody v kat. „Samostatná osoba“ jsou nepřenosné. Tyto osoby nemají slevy při propagaci služeb v rámci akcí APR ani při inzerci ve Zpravodaji APR.
  2. kat. ŠKOLY A ŠKOLÍCÍ ZAŘÍZENÍ – je určena pro školy a školící pracoviště s akreditací MŠMT. Mají účastnickou slevu na všech akcích, které pořádá APR a mohou využívat slev, které nabízí našim členům výrobci a prodejci. V rámci svého členství dostávají časopis Sport & Management a Zpravodaj APR. V případě, že nabízí slevy na svých kurzech pro členy APR, mají zdarma inzerci kurzů ve Zpravodaji APR a na www stránkách APR. Členské výhody v kat. „Školy“ platí pro kmenové pracovníky školícího zařízení.
  3. kategorie „PROVOZOVATEL ZAŘÍZENÍ“ je určena pro provozovatele bazénů, saun, wellness, kadeřnický či masážní salón, provozovatel fitness, solárií, a pod. Takto registrovaní členové mají účastnickou slevu na všech akcích, které pořádá APR a mohou využívat slev, které nabízí našim členům výrobci a prodejci. V rámci svého členství dostávají časopis Sport & Management a Zpravodaj APR. Mohou se prezentovat na www stránkách APR na základě vyplněného formuláře. Mohou využívat informačního a poradenského servisu APR. Při splnění smluvních podmínek nemusí v rámci svého členství v APR platit poplatky OSA a INTERGRAM za hudební produkci v rámci běžné sportovní nebo relaxační činnosti své provozovny (APR je přidruženým členem ČSTV). Členské výhody v kat. „Provozovatel zařízení“ platí pro všechny kmenové pracovníky zařízení.
  4. kategorie „FIRMA“ je určena velkým provozovatelům hotelových, lázeňských a regeneračních komplexů, výrobcům, dovozcům a prodejcům, projektovým ateliérům, dodavatelům technologií a všem těm, kdo chce využívat všech výhod členství v APR již dříve uvedených i výhod při propagaci svých služeb a výrobků. Člen dostává časopis Sport & Management a Zpravodaj APR. Při všech akcích APR je možnost oslovení členské základny APR nabídkou svých výrobků a služeb. Během roku připravuje APR pro své členy v kategorii firmy další možnosti i mimo oblast regenerace jako jsou např. slevy za pronájem výstavních ploch tématických veletrhů a výstav, příp. bezplatná pasivní presentace firmy na stánku APR na výstavě. V případě, že nabízí pro členy APR slevy svých výrobků a služeb, mají zdarma inzerci ve Zpravodaji APR. Slevy na akcích a kurzovném platí pro všechny osoby přihlášené danou firmou.

Příklady:

  1. Masér, strojník bazénu, saunař, vyžívový poradce, jakákoliv osoba v zaměstnaneckém poměru apod. – přihlásí-li se do APR jako „Samostatná osoba“, výhody členství se vztahují pouze na něj a nemůže prezentovat své výrobky a služby. Pojede-li na akci s partnerem, nebo vyšle-li svého partnera, zaplatí za něj poplatky jako za nečlena. Sleva se nevztahuje ani při školení a kurzech (Slevy jsou nepřenosné). Při nabídce slev mimo oblast regenerace nebude oslovován.
  2. Školy státní i soukromé, školící zařízení nabízející rekvalifikační a jiné kurzy se registrují v kategorii „Školy“. Provozovatel v oblasti regenerace, který současně má akreditaci na pořádání rekvalifikačních kurzů, by měl být registrován jako „provozovatel“. Stejně tak firma, která kromě nabídky svých produktů pořádá i rekvalifikační kurzy, měla by se registrovat jako „firma“, jinak nebude moci využívat plného rozsahu výhod (pouze těch, které se vztahují k nabídce kurzů).
  3. Masérský, kadeřnický nebo kosmetický salón, saunový nebo wellness svět, plavecký areál, koupaliště, solární studio, fitness, poradenské centrum apod. se registrují jako „provozovatel“.
  4. Dodavatelé výrobků a technologií, montážní firmy, projektové ateliéry, hotelová a lázeňská centra a pod. se v APR zaregistrují v kat. „Firma“ – výhody slev se vztahují na všechny osoby, které na akci přihlásí, i na školeních a kurzech. Slevy mají při propagaci svých výrobků a služeb. Mohou využívat nabízených možností prezentace mimo oblast regenerace.

 

PŘIHLÁSKA DO APR