Přihláška kategorizace – kryté bazény 6 z 10

RESTAURACE, BUFETY

(Vyberte jednu z možností)


5 bodů
 • restaurace s obsluhou

  - špinavá zóna

  - čistá zóna

  nebo

 • bufet

  - špinavá zóna

  - čistá zóna

4 body
 • restaurace s obsluhou

  nebo

 • bufet

3 body
 • restaurace bez obsluhy

2 body
 • bufet
  - párek v rohlíku
  - hranolky

1 bod
 • bufet
  - balené potraviny

  nebo

 • prodejní automaty
  na pití, kávu
  a balené potraviny