Přihláška kategorizace – venkovní koupaliště 10 z 13

PARKOVIŠTĚ

(Vyberte jednu z možností)


5 bodů
 • zpevněné odvodněné plochy
 • min. 1 místo/10 návšť.
 • místa pro invalidy
 • odpadkové koše
 • hlídané nebo monitorované

4 body
 • zpevněné odvod. plochy
 • min. 1 místo/10 návšť.
 • místa pro invalidy
 • odpadkové koše

3 body
 • zpevněné plochy
 • min.1 místo/20 návšť.
 • místa pro invalidy

2 body
 • zpevněné plochy
 • min.1 místo/30 návšť.

1 bod
 • parkovací plochy