Přihláška kategorizace – venkovní koupaliště 11 z 13

AKTIVITY, VZDĚLÁVÁNÍ

(Vyberte jednu z možností)


5 bodů
 • člen odborného sdružení
 • min. 2 osoby "Provozovatel
  koupaliště"

 • min. 1 vzdělávácí akce ročně
 • odběr odborného časopisu
 • min. 2 vyškolení strojníci
 • min. 2 Mistr plavčí
 • min. 4 vyškolení plavčíci

4 body
 • člen odborného sdružení
 • min. 1 osoba "Provozovatel
  koupaliště"

 • min. 1 vzdělávací akce ročně
 • odběr odborného časopisu
 • min. 2 vyškolení strojníci
 • min. 1 Mistr plavčí
 • min. 3 vyškolení plavčíci

3 body
 • min. 1 osoba
  "Provozovatel koupaliště"

 • min. 1 vzdělávací akce ročně
 • odběr odborného časopisu
 • min. 1 vyškolený strojník
 • min. 2 vyškolení plavčíci

2 body
 • min. 1 vzdělávací akce ročně nebo
  odběr odbor. časopisu

 • min. 1 vyškol. strojník
 • min.1 vyškol. plavčík

1 bod
 • min. 1 vzdělávací akce ročně nebo
  odběr odbor. časopisu