Asociace pracovníků v regeneraci při první vlně koronaviru vedla kampaň za otevření provozoven. Navrhovali a vyjednávali jsme o podmínkách provozu wellness, saun, bazénů i aquaparků tak, aby jejich provoz byl bezpečný a nepřinášel riziko přenosu infekce. Při návrhu podmínek jsme vždy vycházeli z praktických zkušeností z vlastních provozů. Podzim s sebou přinesl druhou výraznější vlnu nákazy a situace se opakovala. Z důvodu proti covidových opatření byly naše provozy zavřené několik měsíců. Ukázalo se, že z pozice profesních organizací je velmi složité ovlivnit finální rozhodnutí úřadů. Přesto jsme se snažili o vyjednávání a připomínkování opatření, podpůrných programů apod.

 


 

 Výzva Asociace pracovníků v regeneraci a dalších 6 organizací ke Covid programu a zhodnocení ztrát. Odesláno na představitele našeho státu 22.12.2020. 

Otevřená Výzva Asociace pracovníků v regeneraci, Českého svazu plaveckých sportů, Asociace plaveckých škol a Aliance dětského plavání a České asociace saunérů státním orgánům k protiepidemickému systému (PES) ze dne 25.11.2020

Vyjádření zaslané ministru zdravotnictví k protiepidemickému systému ČR (PES) ze dne 16.11.2020

Asociace pracovníků v regeneraci zpracovala návrh opatření v provozu bazénů v době epidemie Covid-19.

Návrh je k dispozici v členské sekci, vloženo 1.11.2020

 


 

Dopis pro nově jmenovaného ministra zdravotnictví ze dne 30.10.2020

Usnesení Vlády České republiky ze dne 8.10.2020 o přijetí krizového opatření 

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR k omezení provozoven ze dne 17.9.2020

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR k nošení roušek ze dne 9.9.2020

Asociace pracovníků v regeneraci zpracovala desatero bezpečného provozu vodních areálů.

Návrh je k dispozici v členské sekci, vloženo 21.5.2020. 


 

Usnesení Vlády  České republiky ze dne 18.5.2020 č. 555 k k vydání některých mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví a zrušení opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví.

 

Podmínky pro provoz bazénů, aquaparků, wellness, saun a koupališť od 25.5.2020

 

Informace o dalších krocích Asociace pracovníků v regeneraci ze dne 7.5.2020

Vážení kolegové,

v minulých dnech proběhla velice konstruktivní debata se SZÚ, která měla za cíl vytvořit dokument opatření pro rychlé spuštění všech bazén, koupališť, aquaparků a saun.

Informační materiál pro provozovatele přírodních a umělých koupališť, „Jak upravit provoz v době koronavirové pandemie„,  vychází především z vyhlášky č. 238/2011 Sb., kterou všichni velice dobře znáte.

Podařilo se nám v rekordně krátké době docílit minimálních změn, které by mohly narušit provozní i ekonomickou stránku provozu našich zařízení. Finální verze dokumentu, který byl konzultovaný  i s vybranými KHS, musí ještě projít schválením vlády. Konečné znění podmínek bude zasláno všem členům APR po jejich schválení vládou ČR. 

Podmínky, za jakých budeme provozovat areály s ohledem na zdraví našich návštěvníků v době pandemie známe!

Nyní už zbývá pouze termín otevření…

Děkujeme všem za spolupráci a podporu. 

Jiří Novák, předseda Asociace pracovníků v regeneraci 


 

 

Společná žádost – termín znovuotevření přírodních a umělých koupališť a saun ze dne 4.5.2020

Asociace bazénů a saun České republiky, Asociace pracovníků v regeneraci, Česká asociace saunérů, Asociace plaveckých škol, Aliance dětského plavání, Český svaz plaveckých sportů, Aquapalace Praha a Saunia – tyto organizace společně spojily své úsilí a žádají sdělení termínu znovuotevření svým provozů. 

Celé znění otevřeného dopisu :

 

Otevřený dopis adresovaný Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR, Ministerstvu zdravotnictví a Státnímu zdravotnímu ústavu ze dne 27.4.2020. 

Asociace pracovníků v regeneraci odeslala další otevřený dopis s nabídkou spolupráce při stanovování provozních a hygienických opatření při provozu bazénů, aquaparků, wellness, saun i letních koupališť. Spolupracujeme s Asociací plaveckých škol, Aliancí dětského plavání z.s., Českou asociací saunérů, Českým svazem plaveckých sportů a zároveň také se Svazem měst a obcí České republiky. 

Celé znění otevřeného dopisu :

 

Odkazy na reportáže k provozu bazénů, saun i fitness: 

Česká televize – rozhovor s Ing. Milanem Šmídem, 1. místopředseda představenstva APR 

Česká televize – rozhovor s Ing. Milanem Šmídem, 1. místopředseda představenstva APR 

Česká televize – rozhovor s Jiřím Novákem, předsedou Asociace pracovníků v regeneraci ( 7. minuta)

TV Prima – rozhovor s Pavlem Hofrichterem, předsedou České asociace saunérů (16. minuta)

3D FITNESS – rozhovor s Janou Havrdovou, prezidentskou České komory fitness 


 

 

Otevřený dopis expertů na saunování a největších provozovatelů saun ze dne 22.4.2020

Asociace pracovníků v regeneraci se přidává k výzvě expertů na saunování a největších provozovatelů saun. Formou otevřeného dopisu vysvětlujeme parametry kontrolovaného provozu saun a navrhujeme provozní a hygienická pravidla pro vlastní provoz. 

Celé znění otevřeného dopisu :

Tisková Zpráva  Asociace pracovníků v regeneraci ze dne 21.4.2020

Reakce významných sdružení ČR v oboru provozu bazénů, koupališť a trávení volnočasových aktivit ke kritické a neúnosné situaci, vzniklé po uzavření provozů a nulové komunikaci vládních institucí a ministerstev.

Dnes dopoledne proběhlo v Třebíči, v provozu Aquaparku Laguna, setkání představitelů významných českých sdružení a asociací za účasti televizního štábu České televize, které přináší aktuální a podrobný pohled do uzavřených provozů, na jejich kritický stav a zejména na situaci, kdy se těmto provozům nedostávají žádné informace, jež by pomohly situaci řešit či provozy podpořily nebo alespoň nasměrovaly k jakýmkoliv dalším možnostem přípravy otevření. Provozy nevědí, co s nimi bude a na co se mají připravit.

Je nepochopitelné, že tyto provozy nemohou otevřít a ani nemají žádné informace, kdy a jak to bude možné, přičemž se jedná o naprosto bezpečná místa, kde je šíření korona viru či jiných virů naprosto vyloučené.

Setkání se účastnil předseda Asociace pracovníků v regeneraci – Jiří Novák, člen prezidia Asociace plaveckých škol – Bedřich Daberger a za Český svaz plaveckého sportu její předseda Petr Ryska.  Ke společnému úsilí se také připojuje Česká asociace saunérů a její předseda Pavel Hofrichter.

Rozsáhlé reportáže a záznamy ze setkání budou Českou televizí vysílány dne 21.4., a to v 17.00 na ČT 24 a v 18.00 na ČT 1 a současně na ČT 24, záznamy pak budou k dispozici v archivu Asociace pracovníků v regeneraci. 

Celé znění tiskové zprávy na odkazu:

Otevřený dopis odeslaný na Ministerstvo zdravotnictví dne 9.4.2020. 

Tímto dopisem jsme upozornili na neúnosnou situaci provozovatelů bazénů, aquaparků, wellness a koupališť.