Výhody členství

Jaké mají naši členové výhody a možnosti?
  • členstvím v asociaci pracovníků v regeneraci získává organizace možnost pro výměnu a získávání zkušeností ze stejné oboru
  • informace o nové legislativě, předpisech a dalších souvisejících nařízeních
  • účast na konferencích za zvýhodněnou cenu
  • každý člen obdrží 4x online zpravodaj APR

Jak se stát členem asociace

Členské příspěvky

Na základě rozhodnutí Valné hromady APR ze dne 12.12.2023 byly roční členské příspěvky stanoveny takto:

Samostatná osoba

2 000 Kč

školy a školící zařízení

2 500 Kč

Provozovatel zařízení

4 000 Kč

Firma

6 000 Kč
Způsob registrace se neodráží jen ve výši členských příspěvků, ale i v členských výhodách daného způsobu registrace.
  • SAMOSTATNÁ OSOBA – OSVČ nebo nepodnikající osoba má slevu na všech akcích, které pořádá APR, a mohou využívat slev, které nabízí našim členům výrobci a prodejci. V rámci svého členství dostávají Zpravodaj APR. Mohou se prezentovat na www stránkách a akcích APR. Členské výhody v kat. „Samostatná osoba“ jsou nepřenosné.
  • ŠKOLY A ŠKOLÍCÍ ZAŘÍZENÍ – registrace je určena pro školy a školící pracoviště s akreditací MŠMT. Mají účastnickou slevu na všech akcích, které pořádá APR a mohou využívat slev, které nabízí našim členům výrobci a prodejci. V rámci svého členství dostávají Zpravodaj APR. V případě, že nabízí slevy na svých kurzech pro členy APR, mají zdarma inzerci kurzů ve Zpravodaji APR a na www stránkách APR. Členské výhody v kat. „Školy“ platí pro kmenové pracovníky školícího zařízení.
  • PROVOZOVATEL ZAŘÍZENÍ – tato kategorie je určena pro provozovatele bazénů, saun, wellness, a pod. Takto registrovaní členové mají účastnickou slevu na všech akcích, které pořádá APR a mohou využívat slev, které nabízí našim členům výrobci a prodejci. V rámci svého členství dostávají Zpravodaj APR. Mohou využívat informačního a poradenského servisu APR. Členské výhody v kat. „Provozovatel zařízení“ platí pro všechny kmenové pracovníky zařízení.
  • FIRMA – tento typ je určen velkým provozovatelům hotelových, lázeňských a regeneračních komplexů, výrobcům, dovozcům a prodejcům, projektovým ateliérům, dodavatelům technologií a všem těm, kdo chce využívat všech výhod členství v APR již dříve uvedených i výhod při propagaci svých služeb a výrobků. Člen dostává Zpravodaj APR. Při všech akcích APR je možnost oslovení členské základny APR nabídkou svých výrobků a služeb. Během roku připravuje APR pro své členy v kategorii firmy další možnosti jako jsou např. bezplatná pasivní presentace firmy na stánku APR na výstavě bez možnosti prodeje. V případě, že nabízí pro členy APR slevy svých výrobků a služeb, mají zdarma inzerci ve Zpravodaji APR.

Příklady členství

Přihláška k členství

Přihlášku vyplníte v samostatném formuláři. Stačí stisknout tlačítko níže.
Přihláška