Sekce vzdělávací instituty a školy

Na základě diskuze členů APR z řad vzdělávacích institucí jsme dospěli k závěru, že pro lepší prosazování zájmů škol a jejich absolventů je vhodné se sdružit do jedné sekce a vytvořit platformu pro diskuzi aktuálních témat, která se vzdělávaní v oblasti wellness bezprostředně dotýkají.

Cílem této sekce bude vytvoření společných stanovisek k aktuálním tématům, které budou prezentovány v rámci spolupráce s dalšími organizacemi a v případě oslovení i státními orgány. To vše pod hlavičkou APR.

Cílem této sekce není kontrola členských i nečlenských vzdělávacích zařízení, ale pouze vytváření stanovisek a případná koordinace postupu.

Do práce sekce se na začátku přihlásili dva členové asociace – ATVS PALESTRA – VOŠ, spol.s r.o. a Refit SH, spol.s r.o.

Tyto dvě školy společně s asociací vyzývají vzdělávací instituce ke vstupu do asociace a zapojení do aktivit nově vzniklé sekce.

Návrh společných aktivit členů sekce „Vzdělávací zařízení“:

  • dva pracovní workshopy ročně nad aktuálními tématy
  • zapojení do aktivit spojených s tvorbou dílčích kvalifikací v oblasti wellness služeb
  • podpora asociace jako partnera pro případná jednání se státními orgány

Za přípravnou skupinu: Ing. Milan Šmíd (APR), Ivana Smrčková, DiS. (Refit), Mgr. Tomáš Mirovský a Mgr. Kamila Bulířová (oba Palestra)