Aktuální situace v bezpečnosti návštěvníků ve vodních areálech

zpracoval: Zbyněk Kovářů, vlastník akreditace pro školení a vydávání odborné způsobilosti kvalifikací: plavčík a mistr plavčí, instruktor a cvičitel plavání, cvičitel Aqua fitness, instruktor plavání a pohybové výchovy kojenců, batolat a dětí předškolního věku, soudní znalec v odvětví bezpečnost a ochrana zdraví na bazénech, koupalištích a aquaparcích (přednáška z konference APR v Kuřimi – říjen 2015)

Otázky

Je náš vodní areál bezpečný ?
Cítí se návštěvník v našem areálu bezpečně ?
Nezanedbal jsem jako provozovatel nějaké bezpečnostní riziko ?
Udělal jsem vše pro bezpečnost návštěvníků našeho vodního areálu ?

Povinnosti provozovatele

Základní povinnosti provozovatele
Základní povinností provozovatele je maximální péče o bezpečnost a zdraví návštěvníků (bod 4.1 TNV 94 0920)

Návštěvník areálu

Všechny osoby které se nachází v prostorách areálu a nejsou provozovatelem (pracovníkem provozovatele).
Není možná přenositelnost povinností zajištění bezpečnosti areálu provozovatele na jiný subjekt, který nemá příslušné kompetence – ŽL – (vodní záchranářská služba) ani smluvním vztahem.

Další povinnosti provozovatele

Provozovatel je povinen v rámci návštěvního řádu stanovit pravidla bezpečnosti užívání bazénu nebo koupaliště, zvláště potom pravidla bezpečnosti pro užívání vodních atrakci. (TNV 94 0920)
Návštěvní řád a jeho nutná adaptace na příslušný vodní areál

Provozní řád „atrakce“(tobogán, skluzavka, space bowl atd..)

Na tobogán mají zakázán přístup samostatně děti do 6 let , 10 let, 125 cm, neplavci, pouze plavci od 10 let, atd….
Je umožněna jízda s dítětem mezi nohama atd…. Ve žlabu nesmí jezdit souběžně více osob ..
Intervaly jízdy mezi návštěvníky. (není upraveno)
Tuto problematiku je nutné vyřešit pro každý vodní areál

Bezpečnost vodních atrakcí

Pro každou vodní atrakci v provozu, která vytváří proudící vodu s rychlostí větší než 0,5 m/s nebo vlnění hladiny s výškou vlny větší než 0,3 m, musí být po dobu provozu přítomna další osoba s kvalifikací minimálně ZM. (TNV 94 0920)
Doporučení: dále i k tobogánům a atrakcí s hloubkou vody nad 1,6 m a dále u těch atrakcí, kde lze předpokládat vzhledem k typu atrakce a způsobu jejího užívání možnost ztráty orientace uživatele atrakce.

Další rizikové atrakce

Nutno stanovit pravidla užívání, zejména věkové omezení, nesmí umožňovat při podplutí zachycení návštěvníka (plavce). Musí umožňovat snadné čištění, desinfekci a kontrolu bezpečnosti provozu. U výškově řešených prvků musí stavební konstrukční řešení zabránit pádu návštěvníka z vodní atrakce.

Přečin těžkého ublížení na zdraví z nedbalosti

§ 147 odst. 1 tr. zákoníku

Dále i § 415 Zákona č. 40/1964 a aktualizované znění v novém Občanském Zákoníku-preventivní povinnost
Potřeba dokladovat, že provozovatel udělal vše, aby nedošlo k újmě na zdraví
Přítomnost plavčíků, jejich observace a rotace, systém dozoru, školení
Traumatologický plán

1 komentář u „Aktuální situace v bezpečnosti návštěvníků ve vodních areálech

  1. Pingback: Bezpečnost | Asociace pracovníků v regeneraci

Komentáře nejsou povoleny.