Aquapark v Uherském Hradišti je v provozu

Ing. Milan Šmíd – Bazény a wellness s.r.o.

Když jsme na podzim 2008 navštívili Aquapark Uherské Hradiště, nemělo toto zařízení s aquaparkem kromě jména nic společného. V kryté části plavecká pětadvacítka a výukový bazén, venku betonová padesátka a brouzdaliště. A dále jen tráva na opalování. Dnes se ale město pyšní provozem, který byl oceněn v březnu 2011 cenou „bazén roku“. A tak se tam podívejme znovu!

Nacházíme se na místě, kde v roce 1962 bylo postaveno venkovní letní koupaliště s plaveckým bazénem 53 x 25 m a dětským bazénem 21 x 19 m. K němu v roce 1991 přibyla krytá plovárna s plaveckým bazénem 25 x 16,67 m a výukovým dětským bazénem 12 x 8 m o hloubce od 0,4 do 0,8 m. Zařízení je v majetku města. O bazén se nejprve staral z pozice provozovatele HRATES (Hradišťské technické služby), v roce 2008 město založilo společnost Aquapark Uherské Hradiště s.r.o., kterou v roce 2010 nahradil Aquapark Uherské Hradiště p.o. Až do „velkého třesku“ v roce 2009 procházel areál jednotlivými částečnými úpravami a modernizacemi, aby bylo možné zajistit optimální podmínky pro plavání. Největší „historickou“ modernizací areál zaznamenal v letech 2001 – 2002, kdy byla na bazén instalována nejprve předúprava studniční vody a následně byla provedena kompletní rekonstrukce technologie a potrubních rozvodů pro oba kryté bazény. Už tehdy byly první impulzy a snahy tehdejšího provozovatele najít cestu, jak provoz zatraktivnit a nabídnout obyvatelům Uherského Hradiště vyšší komfort služeb, jako na již zmodernizovaných areálech. Na to si ale hradečtí museli počkat ještě několik let. Velkým problémem jak hygienickým tak technickým byl provoz venkovního koupaliště. V roce 2008 už z těchto důvodů nebylo na sezónu vůbec zprovozněno.

Město se rozhodlo pro komplexní přestavbu celého areálu. Jako u všech velikých a investičně náročných akcí po celé republice se obyvatelé i představitelé města rozdělili na dva tábory – jedni plavání chtiví, kteří chtěli aquapark vybudovat, druzí suchomilci, kteří poukazovali na extrémní výši investice a stavěli se proti výstavbě. V tomto případě na rozdíl od jiných měst vyhrála strana prosazující vybudování moderního plaveckého areálu.

Projektovou dokumentací byl pověřen zlínský Centroprojekt a na základě výběrového řízení město vybralo za zhotovitele brněnskou firmu Unistav. Práce byly zahájeny v říjnu 2009 s předpokládaným ukončením na konci léta 2010. Výstavba byla ale zdržena jak nepřízní počasí, tak vícepracemi, které se projevily v průběhu stavby po odkrytí stávajících konstrukcí. Největší představovala nutnost nové střechy. Termín předání byl 3 x posunut, až se nakonec těsně před „ježíškem“ se všichni konečně dočkali – provoz byl pro veřejnost otevřen 21.prosince 2010, tedy 14 měsíců od zahájení prací. Město převzalo stavbu s téměř 1 800 závadami, které představují různou závažnost od ušpiněné stěny a prasklé dlaždičky, přes tekoucí spoje na potrubí až po zatékající střechu. Ty jsou samozřejmě během probíhajícího zkušebního provozu postupně odstraňovány. Za dílo zaplatilo zhotoviteli přes 250 miliónů Kč a galantně mu prominulo penále za pozdní odevzdání díla, které mělo činit 200 tisíc Kč za každý den zpoždění.

Co tedy může návštěvník v aquaparku očekávat? Pro ty, co ho znali před přestavbou, je změn opravdu hodně. Na svém místě zůstaly akorát původní vnitřní bazény tvořící zónu 1, jinak je vše jiné. Nový venkovní vzhled a posunutý vstup do objektu. Moderní čipový systém, který vás pustí či nepustí do jednotlivých zón aquaparku, kterým si i uzamknete šatní skříňku nebo koupíte občerstvení v mokrém baru. Zónou 2 jsou nové celoroční zábavní bazény. Největším je nepravidelný „zážitkový“ s vodními atrakcemi a jednotlivými zálivy. Najdeme v něm vodní číši, chrliče, divoký kanál, masážní lehátka nebo i „houpací bazén“. Zvláště pro zimní období je velice atraktivní „výplavový bazén“, do něhož vstoupíte v teple bazénové haly a pak podplaváním pod venkovní stěnou se dostanete do venkovního prostoru. Na nejmenší návštěvníky se pamatovalo s novým kruhovým brouzdalištěm, jehož dominantou je vodní hřib a žába plivající vodu pomocí ruční pumpičky. Právě u brouzdaliště je zřízen mokrý bar s posezením, který umožní maminkám dát si kafíčko či jiné občerstvení a při tom v bezpečné vzdálenosti hlídat svá robátka ve vodě. Nejen seniorům jsou určeny dvě vířivky s podvodními a perličkovými masážemi a vodou o příjemné teplotě 34°C. Ta je poměrně vysoká ve všech bazénech krytého aquaparku. V plaveckém bazénu 28°C, ve výukovém 29°C, zážitkový bazén 30 °C, brouzdaliště 31°C a výplavový bazén až 33 °C.

V prohlídce 2.zóny nemůžeme pominout největší „trhák“ aquaparku – tobogány. Jeden je v současnosti svými 185,6 m nejdelší v České republice. Je určen pro sjíždění na nafukovacích duších, a to pro jednu, dvě nebo 3 osoby najednou. Zajímavou jízdu zažijete i na kratším o délce „pouhých“ 140 m, kde se sjíždí „klasicky“ na zádech. Kromě rychlé dráhy zde zpříjemňují sjezd zabudované světelné efekty a adrenalinová „černá díra“. Oba tobogány jsou zakončeny pro bezpečný dojezd vlastními dojezdovými díly. Nepříjemností probíhajícího zkušebního provozu byly tři úrazy v kratším z  tobogánů. Dva skončily naštěstí jen boulemi, třetí zraněný ale musel trávit Štědrý den v nemocnici. Zhotovitel již provedl úpravu dráhy narovnáním nebezpečné zatáčky a tak se snad podobné případy vyloučí.

Umístění nástupu na tobogány, ke kterým vede schodiště o 96 schodech, je uzpůsobeno i k použití pro budoucí návštěvníky 4. zóny aquaparku – venkovního koupaliště. To je také kompletně změněné s novým dispozičním řešením a sportovišti. Původní termín otevření 1. srpna 2010 se nestihl a tak na zahájení provozu se čeká až do letošního léta. Zatím není ani vyrostlá tráva. Návštěvníci se oproti původnímu koupališti mohou těšit i na temperovanou vodu, která určitě požitek z koupání znásobí. Pro letní návštěvníky je navíc kromě koupání a „opékání na louce“ (pokud stačí dorůst tráva) připravena aktivní zábava na nově vybudovaných sportovištích patřící k ploše koupaliště – hřiště pro plážový volejbal, pétanque nebo víceúčelové hřiště pro rozličné míčové hry.

Zvláštní oddělenou částí je v horním podlaží areálu zóna 3 – wellness. Je koncipovaná jako „bezplavková“ – návštěvník odloží plavky a nafasuje prostěradlo. Na ploše cca 280 m2 je k dispozici sestava jednotlivých prohříváren. V „klasické“ finské sauně s kapacitou max. 15 návštěvníků, s teplotou vzduchu 90 – 100°C a relativní vlhkostí kolem 10 %, se důkladně zapotíte. Provozovatel navíc připravuje v sauně pořádání saunových ceremoniálů a tak se budoucí návštěvníci mají opět na co těšit. Pro ty, co je jim v těchto podmínkách moc horko je mírnější prohřívárna „balnárium“ s teplotou 55 – 60°C a relativní vlhkostí 40 %. Nejen k prohřátí, ale i zvlhčení či osvěžení dýchacích cest je vhodný pobyt v jedné z keramických prohříváren. V turecké lázni s teplotou 45 °C a relativní vlhkostí 100% pod „hvězdným nebem“ ve vůni orientálních esencí aplikovaných do přiváděné páry jsou vyhřívané i keramické lavice. V bylinné lázni bez páry jsou do vzduchu v kabině aplikovány esence léčivých bylin. Prohřáté tělo je možné následně schladit jak na terase ve venkovním prostředí vzduchem nebo v ochlazovacím bazénku, případně ve vnitřní ochlazovně pod sprchami s různě agresivními výtoky od studené mlhy přes přívalovou vlnu až po „polární blesk“ nebo vylévací vědro. Součástí wellness zóny 3 je i slaná vířivka s kapacitou max. 10 osob, odpočívárna pro 12 osob a kdo se sem nevejde, může si sednout do wellness baru s občerstvením.

Aquapark nabízí pro stálé návštěvníky celou řadu vodních aktivit a cvičení. Ty jsou určené pro všechny věkové kategorie – od kojeneckého plavání, přes plaveckou školu až k plavání dětí, těhotných a dospělých. Atraktivní jsou zvláště formy cvičení ve vodě s hudbou. Zde se setkáme s obdobným cvičením, jaké známe z tělocvičen, akorát uzpůsobené pro pohyb ve vodě – aqua-aerobik, aqua-step, aqua-zumba, aqua-tae-bo, aqua-bike. Velikou výhodou cvičení ve vodě je rovnoměrnější zatížení na svaly díky odporu vody s menší zátěží na klouby díky nadnášení ve vodě.

V areálu aquaparku jsou i další doplňkové služby, které návštěvníci mohou využít:: masáže, kadeřnictví, manikuru s nehtovou modeláží a pedikuru. Pamatováno je i na ty, co nemají doma plavky, nebo už z nich vyrostli – v areálu je prodejna plavek s výběrem všech velikostí a střihů, jedno i vícedílné.

Provoz aquaparku je zatím zkušební. Neodehrává se bez potíží. Kromě již popisovaných problémů s tobogánem se vyskytly i další. V lednu došlo k výtoku 150 m3 vody do podzemních prostor strojovny a zaplavení technologie. Havárie zastavila provoz a na pomoc museli přijet i hasiči. S vodou bojuje provozovatel ve strojovně i jinak – díky neodvodněným a nevyspádovaným podlahám je problém každé čištění sít u čerpadel. S malými spády a loužemi na podlahách se potýká obsluha i v prostorách návštěvních. Dovybavit šatny bylo nutné i o nové vysoušeče vlasů – akorát se použil „hotelový“ typ vysoušečů a to není zrovna vhodný systém do tak náročného provozu. Je toho stále dost, co je potřebné dodělat, upravit, ale k tomu právě je zkušební provoz, aby ukázal na všechny nedostatky a umožnil je odstranit.

Uherské Hradiště má nyní moderní aquapark na ploše 2,2 ha s kapacitou 380 osob v celoroční kryté části a 1.500 návštěvníků v letní venkovní části. V kryté části areálu je přes 800 m2 vodní plochy, 5 stravovacích provozů, wellness provoz a řada doplňkových služeb. Až do léta pojede krytá část ve zkušebním provozu, při kterém by mělo dojít k odstranění všech vad a nedodělků. Přejme provozovateli i návštěvníkům aquaparku, aby už nenastaly další mimořádné událostí bránící provozu a areál sloužil všem k plné spokojenosti.

Aquapark je od roku 2010 členem profesní Asociace pracovníků v regeneraci a na jeho půdě by se měla odehrát i částkonference bazénářů a pracovníků z wellness provozů připravovaná na konec dubna 2011.

Kolik zaplatíme na vstupném?
Druh vstupného: Vstupné:
Základní vstupné pouze do zóny 1 50,- Kč / 1 hodinu 80,- Kč / 2 hodiny
Základní vstupné do zón 1 a 2 125,- Kč / 1,5 hodiny 160,- Kč / 2 hodiny
Základní vstupné do zón 1, 2 a 3 190,- Kč / 2 hodiny 240,- Kč / 3 hodiny
Základní vstupné do zóny 4 80,- Kč / celý den
Děti do 100 cm chodí zdarma, slevy jsou pro děti do 150 cm, studenty, seniory, handicapované a rodiny a dětmi.

Veškeré platby uvnitř areálu jsou prováděny pomocí vstupního čipu, takže není potřebné nosit v plavkách peněženku, útrata se vyrovnává v pokladně při odchodu.