Hygiena – starší články

Komentář k návrhu novelizace vyhlášky 135/2004

zpracoval: Ladislav Beneš – provozní koupaliště a sauny TJ Slavoj Litoměřice

Teze provozního řádu umělého koupaliště

(ze dne 12. 10. 2005)

Teze provozního řádu sauny

(ze dne 12. 10. 2005)

Pokyny pro zpracování pravidel pro bezpečné zacházení s chem. látkami…

(ze dne 12. 10. 2005)

Pravidla k bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s chem.látkami a přípravky

(ze dne 12. 10. 2005)

Chlórová a bezchlórová desinfekce na bazénech

zpracoval: Ing. Milan Šmíd, projektový ateliér Bazénservis (ze dne 2.5. 2005)

Připomínky k novým hygienickým předpisům pro bazény a sauny

zpracoval: Ing. Milan Šmíd, Asociace pracovníků v regeneraci (ze dne 21.9. 2004)

Nové hygienické předpisy pro bazény a sauny platné od 1. 4. 2004 (575 kb)

zpracoval: Ing. Milan Šmíd, projektový ateliér Bazenservis (ze dne 21.9. 2004)

Možná rizika technických vodních obslužných systémů a jejich řízení

dodal: Dr.Ing.Zdeněk POSPÍCHAL, Ústav procesního a ekologického inženýrství FS VUT v Brně (ze dne 19.12.2003)

Hygiena a saunovani (298 kb)

zpracoval: Dr.Ing.Zdeněk POSPÍCHAL, Ústav procesního a ekologického inženýrství FS VUT v Brně (ze dne 19.12.2003)

Regenerační provozy, veřejné bazény a koupaliště: Technická řešení mikrobiologických a energetických požadavků na ohřev a distribuci vody (240 kb)

zpracoval: Ing. Jiří Kubec, Jiřina Kubcová – Bazenservis (ze dne 1.8.2001)dodal: Dr.Ing.Zdeněk POSPÍCHAL, Ústav procesního a ekologického inženýrství FS VUT v Brně (ze dne 11.11.2002)