Profil asociace

Asociace pracovníků v regeneraci je profesní společenskou organizací sdružující bazény, sauny, maséry, provozovatele a poskytovatele regeneračních služeb, projektanty, školící střediska a dodavatele produktů zdravého životního stylu. V rámci APR vznikají nyní nové tematické sekce – poradců správné výživy a solárního opalování. Pro své členy a ostatní zájemce poskytuje možnost odborného růstu formou odborných seminářů, konferencí, exkurzí a článků v odborných publikacích. Poskytuje poradenskou činnost investorům při výběru dodavatelů a projektantů pro investiční činnost v oblasti bazénů, koupališť a ostatních regeneračních pracovišť i odbornou pomoc pro stavební úřady a hygienický dozor. Prostřednictvím akreditovaných školících zařízení – členů APR zajišťujeme odborný růst pracovníků v oborech regenerace.

AKTIVITY ASOCIACE

APR se aktivně podílí na legislativě pro oblast regenerace. Připomínkovala novelu Živnostenského zákona v oblasti regenerace, byla účastníkem připomínkového řízení pro Vyhlášku 464/2000 Sb., aktivně se podílela na tvorbě znění Vyhl. 135/2004 Sb pro provoz koupališť a saun a podílí se i její právě připravované novelizaci

APR spolupracuje s pořadateli tematických výstav – BAZÉNY, SAUNY, SOLÁRIA a WELLNESS, BEAUTY EXPO, letos i výstavy WELLNESS – BALNEA. I do dalších let předpokládáme pokračování spolupráce. Zahájila spolupráci s Českou asociací wellness a s Wellness novinami.

Každý člen APR dostává Zpravodaj APR seznamující s celým spektrem činnosti organizace a má zajištěn předplatné odborného časopisu Sport & wellness management. Členství v APR umožňuje využívat výhod a slev na zboží, služby u některých prodejců a poskytovatelů služeb i výrazných slev na všech akcích pořádaných APR.

Od konce června nás také najdete na facebooku. Budou zde uváděny veškteré naše novinky a budeme Vás zvát na naše akce.

 

SBORNÍKY Z MINULÝCH AKCÍ K PRODEJI

Sborníky z konferencí je možné si vyzvednout v sekretariátu APR Praha 8, Nad Šutkou 41 nebo objednat na tel. 284 021 911, fax.: 284 021 919 (ateliér Bazény a wellness s.r.o.), další informace zde.

ČLENOVÉ ASOCIACE

Členy APR jsou a mohou se stát fyzické i právnické osoby, bazény a koupaliště, sauny, maséři, fitness centra, solární studia, polyfunkční sportovně rekreační a rehabilitační centra, hotely a lázeňská zařízení,výživový poradci, akreditovaná školící pracoviště a jiné kolektivní organizace. APR je přidruženým členem ČSTV.

Bližší informace najdete na webových stránkách APR, případně Vám je ochotně poskytne sekretariát.

Těšíme se na spolupráci s Vámi.

Jak se zaregistrovat v APR Stanovy asociace