Zápisy z jednání valné hromady

Jednání volební valné hromady ze dne 19.10.2019 – zápis 

Jednání volební valné hromady ze dne 14.10.2021 – zápis

Jednání volební valné hromady ze dne 19.10.2023 – zápis

Jednání valné hromady ze dne 12.12.2023 – zápis

Zápisy z jednání představenstva a dozorčí rady

Jednání představenstva a dozorčí rady dne 18.1.2022 – zápis 

Jednání představenstva a dozorčí rady dne 17.2.2022 – zápis 

Jednání představenstva a dozorčí rady dne 18.3.2022 – zápis 

Jednání představenstva a dozorčí rady dne 13.4.2022 – zápis 

Jednání představenstva a dozorčí rady dne 17.5.2022 – zápis 

Jednání představenstva a dozorčí rady dne 8.9.2022 – zápis 

Jednání představenstva a dozorčí rady dne 19.10.2022  zápis

Jednání představenstva a dozorčí rady dne 2.2.2023 – zápis

Jednání představenstva a dozorčí rady dne 9.3.2023 – zápis

Jednání představenstva a dozorčí rady dne 13.6.2023 – zápis

Jednání představenstva a dozorčí rady dne 17.1.2024 – zápis