Zpravodaj 2012

ÚVOD

Vážení přátelé, tento Zpravodaj APR je vydáván u příležitosti pořádání výstav World of Beauty & Spa a Bazény, sauny & spa. Obě výstavy se nám letos sešly ve stejném měsíci a tak se s námi v září setkáte hned dvakrát. Obě výstavy se konají v nových prostorách PVA EXPO PRAHA v Letňanech. Vystupujeme na obou místech také v rámci odborného doprovodného programu veletrhů.

Mimořádností tohoto čísla, které není určeno jen členům APR, ale i návštěvníkům veletrhů, jsou převážně bližší informace o naší asociaci. Možná budete mít zájem stát se naším členem,

případně alespoň „na dálku“ sledovat dění v oblasti regenerace formou našich internetových stránek či se stanete naším fanouškem na facebooku a uvážíte vstup do APR později

Vítejte na stránkách Zpravodaje APR!!

KDO JE APR ?

Asociace pracovníků v regeneraci (dále jen APR) je profesní sdružení masérů, saunařů, bazénářů, výživových poradců, pracovníků v oblasti solárního opalování a ostatních pracovníků a firem pracujících v oblasti wellness, regenerace a prevence lidského zdraví. Ve svých řadách máme i projektové ateliéry, školy a školící zařízení a dodavatelské firmy z oblasti bazénů a wellness. Posláním APR je zajišťovat pro oblast regenerace optimální podmínky pro činnost jednotlivých subjektů. Od r. 2000 se aktivně podílíme na přípravě legislativy (Vyhl. 464/2000 Sb., Vyhl. 135/2004 Sb., Bezpečnostní standard pro provoz koupališť, TNV 94 09 20 Bezpečnost na bazénech, koupalištích a aquaparcích, Vyhláška 238/2011 Sb). Připravujeme každoročně řadu seminářů, konferencí, exkurzí a dalších vzdělávacích akcí pro své členy a ostatní zájemce. Zajišťujeme odborný servis i pro ostatní organizace – vzdělávací programy ČKAIT a ČKA, informační místo pro maséry v rámci HK ČR. Přebíráme odbornou garanci nad veletrhy a výstavami v oblasti regenerace – nyní právě aktuálně World of Beauty & Spa, Bazény, wellness & Spa apod. Prostřednictvím článků uveřejňovaných v odborných časopisech a přes vlastní internetové stránky www.aprcz.cz šíříme osvětu v oblastech bazénů, wellness, prevence zdraví a správného životního stylu a zajišťujeme poradenství pro všechny návštěvníky stránek. Pro své členy zprostředkováváme výměnu zkušeností a slevový program na výrobky, vzdělávání a služby. Členem APR se může stát fyzická i právnická osoba nebo provozovatel zařízení po vyplnění přihlášky za zaplacení členského příspěvku na příslušný rok. On-line přihláška je i na našich internetových stránkách.

CO DÁLE PŘINÁŠÍ ČLENSTVÍ V APR?

 1. Zpravodaj APR jako informační médium zasílaný všem členům APR
 2. Odborný časopis Sport & wellness management – celoroční předplatné časopisu specializovaného na oblast bazénů, sport, wellness a fitness.
 3. Zajímavá sleva na všechny tituly novin a publikací z nabídky vydavatelstvím Economia (Hospodářské noviny, Ekonom, a d.)
 4. Bezplatná prezentace výrobků a služeb na stánku APR na výstavách, nad kterými APR převzala odbornou záštitu. Nenáročné na náklady i na čas: Dodáte své materiály a my za vás zařídíme vše ostatní! Při presentaci na výstavě formou vlastního stánku pod svým jménem nebo názvem zajímavé slevy na výstavních poplatcích.
 5. Naši specialisté pomáhají novým pracovníkům ve vedení provozoven s odbor- nou problematikou činností v oblasti bazénů, wellness a regenerace. V případě placených služeb bývají pro členy APR nabízeny se slevou.
 6. Možná účast na odborných i jiných akcích pořádaných APR, případně vložné na akce APR se zajímavou slevou.
 7. Možnost aktivního zapojení do činnosti Asociace – jak do jejího vedení, tak aktivní přípravou akcí nebo činností v jednotlivých odborných sekcích.
 8. Možnost dalšího vzdělávání v oborech wellness, regenerace nebo tělovýchov- ných disciplín ve vzdělávacích střediscích s akreditací MŠMT – členech APR, s využitím členské slevy za kurzy. Kurzy pro maséry, saunaře, bazénáře, provozovatele sportovních zařízení apod.

Je na každém členovi APR, jak se zapojí do dění v naší Asociaci a jak dokáže využít všech výhod, které toto členství přináší.

SEMINÁŘE, KONFERENCE A EXKURZE APR

APR připravila od roku 1997 již 19 vícedenních odborných konferencí a několik desítek tematických seminářů zaměřených podle jednotlivých pracovních sekcí. Ty se konají nejen v pražském sídle APR, ale po celé republice, kde bývá hostitelem některý z členů APR a dochází tak k poznávání a navazování úzkých vztahů mezi členy APR. V letech 2007 – 2008 připravila APR grantový vzdělávací program „Regenerační centra“, z něhož vyšlo několik dnes uznávaných odborníků z oblasti wellness. Navštívili jsme několikrát rakouské a maďarské provozy, aquaparky v SRN, ve Švýcarsku a na Kypru. Každé dva roky vyjíždíme na veletrh INTERBAD do Stuttgartu. Každoročně zakončujeme naši roční činnost „Mikulášským seminářem“, kde bilancujeme v příjemném prostředí výsledky uplynulého roku a radíme se, co by APR mohla udělat pro své členy v roce následujícím. Seznam uspořádaných akcí v historii APR je uveden na www.aprcz.cz.

ODBORNÉ SEKCE APR

Odborná činnost APR je provozována v jednotlivých sekcích. Nejdéle jsou u nás maséři – APR je nástupnickou organizací zaniklého AMARPu (Asociace masérů a regeneračních pracovníků). Nejaktivněji nám dlouhodobě pracuje sekce bazénářská a nově i sekce výživových poradců. Je zde prostor pro vytvoření i dalších sekcí z oblastí prevence zdraví a správného životního stylu. Každá sekce má svou odbornou autonomii a připravuje si svůj program s využitím společné agendy v sekretariátu APR. Školy a školská zařízení působící v oblasti masérů, regenerace a wellness registrované v APR se rozhodly o vytvoření nové odborné „Sekce škol vzdělávajících v oblasti regenerace a wellness“. Je to příležitostí i pro další masérské školy o aktivní zapojení!

KATEGORIZACE KOUPALIŠŤ

Již od roku 2006 probíhá projekt hodnocení vybavenosti bazénů a koupališť známý jako „Kategorizace koupališť“. Jednoduchým vyplněním dotazníku prokryté bazény nebo koupaliště nebo na stánku APR na výstavě zjistíte, do které kategorie váš bazén patří a kolik hvězdiček obdržíte. Těší nás, že se i další provozy stále zapojují do projektu. Jejich seznam uveřejněný na internetových stránkách neustál přibývá. V současné době je vyhodnoceno 73 krytých a 57 venkovních bazénových provozů.

PRO TY, CO SE DO PROJEKTU KATEGORIZACE BAZÉNŮ DOSUD NEZAPOJILI:

Zapojení do projektu Kategorizace bazénů je jednoduché a nestojí žádné peníze, jen několik minut času. Stačí vyplnit pravdivě on-line dotazník pro kryté bazény nebo koupaliště a odeslat jej elektronicky. Systém automaticky vyhodnotí vaše odpovědi a přidělí vám příslušný počet hvězdiček (1 – 5) podle rozsahu technického vybavení a nabízených služeb..

Ohodnotili jste již i vy svůj bazén?

CYKLUS ODBORNÝCH PŘEDNÁŠEK NA WORLD OF BEAUTY

Na pátek 7. září od 13.30 hod do 16.00 hod. je v salónku připraven pro návštěvníky veletrhu World of Beauty & Spa blok odborných přednášek na téma „Regenerace a prevence zdraví u dětí a dorostu“.

PŘEDNÁŠÍ:

 1. Ing. M. Šmíd: úvodní přednáška – Náctiletí a životní styl
 2. Mgr. J. Kubcová: Pomoc maminkám při sestavování jídelníčku pro obézní teanegery a děti s nadváhou
 3. Bc. E. Havlasová: SM systém pro děti i dospělé při problémech s pohybových aparátem
 4. Ing. M. Šmíd: Plavání a vodní aktivity dětí a dorostu
 5. Ing. M. Šmíd: Saunování dětí a dorostu
 6. Magda Malá: Opalování u dětí a dorostu

SOUTĚŽ

Ve spolupráci s Wellness novinami probíhá soutěž o hodnotné ceny, například Masérský kurz od masérské školy Refit, rodinné vstupné do Vodního ráje v Jihlavě, dárkový poukaz do Institutu zdraví a krásy, medovou pivní koupel pro 2 osoby v hodnotě 1000 Kč ve Wellness Kuřim, 2 vouchery na vstup do wellness Vitální svět Resort Darovanský dvůr, permanentku na 20 vstupů do Plaveckého bazénu v Plzni Slovanech, poukázku na komplexní terapii v našem centru regenerace – Centrum multidinezionální energie a mnohé další.

Otázky budou po dobu přibližně následujících dvou týdnu postupně vycházet ve Wellness novinách a budou se týkat převážně činností naší Asociace. Velkou nápovědou budou naše webové stránky (www.aprcz.cz).

SEMINÁŘ APR NA VELETRHU BAZÉNY, SAUNY & SPA

Dovolujeme si vás pozvat i na seminář APR k problematice výstavby a provozování bazénů, který se uskuteční v pátek 21. září od 14:00 do 15:30 hodin v přednáškovém sále výstaviště PVA v Praze – Letňanech.

PROGRAM SEMINÁŘE:

 1. Stavíme privátní bazén
 2. Fámy a mýty o koupání na veřejných koupalištích
 3. Hvězdičky na koupalištích a aquaparcích

NABÍDKA AKREDITOVANÉHO REKVALIFIKAČNÍHO KURZU

Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, člen APR, nabízí zdarma proškolení v oboru Masér a Nevidomý a slabozraký masér. Tento projekt je realizován v rámci individuálního projektu Ministerstva zdravotnictví ČR „Vzdělávání nelékařů“ a je financován z prostředků Evropského sociálního fondu.

PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ DO KURZU:

 1. ukončené středoškolské vzdělání
 2. většina pracovního úvazku mimo hlavní město Praha
 3. pracovní smlouva se zdravotnickým zařízením, příp. zařízením sociální péče

TERMÍNY VÝUKY A ZAHÁJENÍ KURZU:

 1. celkový rozsah kurzu – 500 hodin
 2. zahájení kurzu 18. 10. 2012
 3. výuka bude probíhat převážně od čtvrtka do neděle (2-3 x za měsíc)
 4. ukončení kurzu 31. 3. 2013

Kontakt: VŠTVS PALESTRA, Mgr. Kamila Bulířová, telefon 281 932 013, email bulirova@palestra.cz

INTERBAD STUTTGART

APR nabízí možnost návštěvy mezinárodního veletrhu bazénů, saun a bazénové techniky Interbad Stuttgart, který se uskuteční ve dnech 9. – 12. 10. 2012. Předpokládáme návštěvu „na otočku“, tj. příjezd ráno ve veletrh a k večeru návrat do České republiky. Předběžně plánovaný termín návštěvy je čtvrtek 11.10. Zájemci se mohou hlásit v sekretariátu APR. Pro účastníky zajistíme společnou dopravu, vstupenky na veletrh a cestovní pojištění.

ROČNÍ ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY APR

FORMA ČLENSTVÍ v APR ROČNÍ ČLEN. PŘÍSPĚVEK
Osoby – jednotlivci 1.000,- Kč.
Provozovatelé (bazény, koupaliště, sauny, wellness,…) 2.500,- Kč.
Akreditovaná školící zařízení a školy 1.800,- Kč.
Právnické osoby (firmy) 5.000,- Kč.

SMLOUVA SE SEZNAM.CZ

APR uzavřela smlouvu o vzájemné spolupráci se společností SEZNAM CZ a.s., provozující stejnojmenné internetové služby. Na základě této smlouvy Seznam CZ zveřejnil námi předané veřejně dostupné informace o členské základně na internetu v „Firmy.cz“ a „Mapy.cz“ pro navigaci návštěvníků k jednotlivým našim členům.

U KAŽDÉHO NAŠEHO ČLENA JE UVEDENO:

 1. Název (jméno) IČ, adresa, kontakty
 2. Logo APR
 3. Popis činnosti v rozsahu do 150ti znaků
 4. Umístění na mapě
 5. Uveřejněný kontakt na www.seznam.cz je pro členy APR zdarma.

Všichni naši členové byli s umístěním informací seznámeni a osobně se podíleli na korekci předávaných textů. Postupně doplňujeme údaje i o nových členech APR, jak se hlásí do naší organizace.

INTERNETOVÉ STRÁNKY APR

Na stránkách snažíme připravovat stále něco nového. V nejbližší době se u seznamu členů objeví loga s proklikem na jejich vlastní stránky. Budeme rádi, když to samé uděláte i obráceně umístěním loga APR na vašich stránkách (např. s uvedením, že jste členy APR). Umisťujeme zde i nové informace o právě chystaných akcích s možností on-line přihlášení. Navíc zde najdete m.j. i předchozí čísla Zpravodaje APR a k dispozici je i nejnovější verze doporučeného standardu Bezpečnost koupališť po rozšíření a připomínkách nyní v souladu s platnou TNV 940920.

Na stránkách můžete využít i rubriku „poradenství“. Je rozdělena do několika diskuzních klubů. Internetové stránky jsou hlavním komunikačním prostředkem APR a doporučujeme vám jim věnovat náležitou pozornost. Můžete zde nalézt dosti zajímavého. Od roku 2011 najdete aktuální informace též na facebooku

ČASOPIS SPORT & WELLNESS MANAGEMENT

Časopis Sport & wellness management vychází každý sudý měsíc a členové APR jej získávají v rámci členských výhod. V časopise naleznete provozně technické a ekonomické informace z oblasti sportu, fitness, bazénů a wellness, reportáže ze zajímavých zařízení a na stránce věnované APR i informace z dění u nás v Asociaci. Do časopisu přispívá i řada odborníků z naší členské základny.

SJEDNANÉ SLEVY ČLENŮM APR

BAZÉNY A WELLNESS – projektové práce technologií bazénů a wellness od studií přes všechny stupně dokumentace při rekonstrukcích a výstavbě nových bazénových areálů, sleva 5 % na projektové práce a zpracování provozních řádů pro bazény a sauny, zpracování ekonomických vyhodnocení provozních nákladů.

Od letošního roku provádíme i každoroční povinné kontroly skluzavek a tobogánů v souladu s novelou normy pro skluzavky – pro členy APR se zajímavými ceníkovými slevami. Kontroly provádíme i u nově uváděných skluzavek a tobogánů do provozu.

tel.: 284 021 911, fax.: 284 021 919, e-mail: projekce@bazeny-wellness.cz

DIKOS – PETR MUSIL – dezinfekční, hygienický, zdravotnický a jednorázový spotřební materiál zejména pro kosmetické a kadeřnické salony, maséry, solária, dále pro zdravotnická zařízení, pro zařízení v oblasti regenerace a rekondice, welness a sportovní centra, provozovatele bazénů a koupališť apod. Pro členy APR:sleva 5 % na celý sortiment výrobků a sleva 10 % na jednorázová prostěradla

tel.: 326 921 466, e-mail: dikos@dikos-kosmetika.cz, www.dikos-kosmetika.cz

FRAJT – šatní skříňky, kabiny – sleva 5 % na celý sortiment výrobků.

tel./fax.: 573 335 700, e-mail: dfrajtova@frajt.cz

MASKA Irena Šmídová – masérské a kadeřnické služby. Účesy pro běžný den i pro slavnostní příležitosti, vlasové poradenství. Masáže klasické, baňkování, medové masáže, masáže hlavy. – Sleva 10 % na masérské služby.

tel.: 284 021 910, mob.: 604 260 131, e-mail: irena.maska@seznam.cz

NESSY – odbavovací turniketové a vstupenkové systémy – sleva 3 %.

tel. fax. 495 212 004 , e-mail: info@nessy.cz

VŠTVS Palestra – kurzy, školení, rekvalifikace – sleva 10 % kurzovného.

tel. 281 932 013, e-mail: donevova@palestra.cz

Při uplatňování slevy se člen APR prokáže platnou členskou legitimací na daný rok, kterou obdržel po zaplacení členských příspěvků APR. Pokud někdo zaplatil příspěvky a nedostal dosud legitimaci, obraťte se na sekretariát APR.– na sl. Ing. Danu Hurychovou, tel. 284 021 911. Členové se zaplacenými členskými příspěvky budou vždy uvedeni i na internetových stránkách APR v sekci „členové“

Zpravodaj APR vydává Asociace pracovníků v regeneraci pouze pro vnitřní potřebu svých členů. Text schvaluje předseda představenstva APR. Neprošlo grafickou ani jazykovou úpravou. Kopírování a následné šíření je povoleno. Neprodejné!