konference: „Ekonomické aspekty provozu bazénů a wellness“

Konference je plánovaná na 2. – 3. listopad 2016. Nezapomeňte si tedy zaznamenat termín konference do svého diáře a sledovat novinky na našem webu. Jak už jsme předestřeli budeme jednotlivé přednášející představovat. Jako další přednášející, na kterého se můžeme těšit, je Mgr. Monika Pavlíková.

 

 

Mgr. Monika Pavlíková pracuje na VŠTVS Palestra v Praze. Její hlavní obor je výuka anglického jazyka, Beauty wellness a Komunikace s klientem. Věnuje se osobnímu rozvoji a alternativním léčebným metodám. Komunikační dovednosti studovala v Londýně v rámci programu Introduction to Leadership Program.

 

Připravila si pro nás přednášku na téma: „Umíme komunikovat?“. Hlavní téma přednášky se týká důležitosti komunikace v každodenní životě. Bez komunikace nic nefunguje. Zaměříme se na vnitřní hlas v hlavě, mužsko-ženský princip, rétoriku. Nedílnou částí přednášky bude řeč těla, její komponenty a podstata vyjadřování. V první řadě první dojem a emoce, které jsou hlavním vodítkem v tvoření dojmů, domněnek, předsudků , očekávání a filtrů v komunikaci.  Také styl oblékání a tzv. dress code patří ke komunikaci a to si interaktivně ukážeme.

konference: „Ekonomické aspekty provozu bazénů a wellness“

Konference je plánovaná na 2. – 3. listopad 2016. Nezapomeňte si tedy zaznamenat termín konference do svého diáře a sledovat novinky na našem webu. Jak už jsme předestřeli budeme jednotlivé přednášející představovat. Jako další přednášející, na kterého se můžeme těšit, je Ing. Jitka Nesnídalová, Ph.D.

 

Ing. Jitka Nesnídalová, Ph.D. je absolventkou oboru učitelství odborných ekonomických předmětů na VŠE Praha (1982) a doktorského studia na Dopravní fakultě JP Univerzity v Pardubicích, obor technologie a management v dopravě a telekomunikacích (2001). Věnuje se především problematice marketingu, řízení lidských zdrojů a strategickému managementu. V rámci akademické činnosti vede řadu bakalářských a diplomových prací, vede práce studentů v rámci soutěže tvůrčí činnosti kateder, je autorkou e-learningových kurzů Management, Management lidských zdrojů a Strategický management. Byla vedoucí řešitelského týmu výzkumného projektu S com, s. r. o. „Vytvoření konzistentního a efektivního systému odměňování ve společnosti S com s.r.o. s ohledem na oborová specifika“, členka řešitelského týmu výzkumného projektu pro MČ Praha 8 „Optimalizace sítě školských zařízení z hlediska efektivního vynakládání rozpočtových prostředků v návaznosti na prognózu demografického vývoje na území MČ Praha 8“ a členka řešitelského týmu projektu MŠMT IPN KREDO. Pro členy top managementu a ostatní zájemce provádí kurzy a konzultace zaměřené na práci s podřízenými, personalistiku a marketing. Je autorkou mnoha odborných článků věnovaných této problematice. Od roku 2010 působí jako odborná asistentka na Katedře managementu Soukromé vysoké školy ekonomických studií, s. r. o. v Praze.

 

Připravila si pro nás přednášku na téma: Úloha marketingu v současných podmínkách trhu“. Primitivní počáteční marketing využíval jednoduché marketingové metody a zaměřoval se pouze na oslovení nových zákazníků, geografické aspekty nebyly významným faktorem. Jedním ze současných marketingových trendů je glokalizace a moderní nástroje marketingu využívající internetový marketing a elektronické obchodování, search engine marketing, virální marketing a neuromarketing. Evropský marketing usiluje o dlouhodobé kontakty se zákazníky, především prostřednictvím komunikačních kanálů. Marketing plně využívá segmentace zákazníků a snaží se předvídat jejich přání a požadavky.   Marketéři se snaží získat co nejvíce vhodných územních informací a kanálů. Využívají k tomu různé nástroje komunikačního mixu, tedy takovou formu komunikace, která informuje, přesvědčuje a ovlivňuje dnešní nebo budoucí zákazníky.

konference: „Ekonomické aspekty provozu bazénů a wellness“

Konference je plánovaná na 2. – 3. listopad 2016. Nezapomeňte si tedy zaznamenat termín konference do svého diáře a sledovat novinky na našem webu. Jak už jsme předestřeli budeme jednotlivé přednášející představovat. Jeden z prvních přednášejících, který přislíbil svoji účast je Ing. Radek Steinhaizl.

 

Ing. Radek Steinhaizl jednatel společnosti Relaxsolution (www.relaxsolution.cz). V oblasti investiční výstavby a provozu sportovně relaxačních zařízení, hotelů, aquaparků a wellness pracuje více jak 15 let. Posledních sedm let působil jako generální ředitel a místopředseda představenstva společnosti GMF Aquapark Prague, a.s. provozující největší relaxační komplex v České republice AQUAPALACE PRAHA. Načerpal zde značné množství nových zkušeností s projektováním, výstavbou, ale i s marketingem nebo s provozním a finančním řízením takového to komplexu.

 

Připravil si pro nás přednášku na téma: „Investiční příprava změn bazénů a wellness“. Přednáška bude zaměřena na přípravu změny stávajících provozů z hlediska přípravy změny a rozvoje zařízení tak, aby bylo schopno nabídnout širší spektrum služeb pro různé cílové skupiny a tím pádem dosahovat významně lepších ekonomických efektů. V přednášce by byl popsán optimální postup v přípravě investice, z hlediska usazení nového produktu na trhu, z hlediska marketingové komunikace a práce s personálem.

Schválené licenční požadavky a učební plán pro Vodní dozor

Již několikrát zmiňované licenční požadavky a učební plán pro Vodní dozor byly nedávno schváleny APR. Tyto materiály máte plně k dispozici zde.

Licenční požadavky oborové asociace APR – k udělení pověření výkonu školení dle bodu 3.4 a 3.5 v souladu s TNV 94 0920-1

Učební plán Vodní dozor – Vodní dozor junior, Vodní dozor senior v souladu s TNV 94 0920-1 (bod 3.4 a 3.5) a ČSN EN 15288-2

Schválené licenční požadavky a učební plán pro Vodní dozor

Již několikrát zmiňované licenční požadavky a učební plán pro Vodní dozor byly nedávno schváleny APR. Tyto materiály máte plně k dispozici zde.

Licenční požadavky oborové asociace APR – k udělení pověření výkonu školení dle bodu 3.4 a 3.5 v souladu s TNV 94 0920-1

Učební plán Vodní dozor – Vodní dozor junior, Vodní dozor senior v souladu s TNV 94 0920-1 (bod 3.4 a 3.5) a ČSN EN 15288-2

Schválené licenční požadavky a učební plán pro Vodní dozor

Již několikrát zmiňované licenční požadavky a učební plán pro Vodní dozor byly nedávno schváleny APR. Tyto materiály máte plně k dispozici zde.

Licenční požadavky oborové asociace APR – k udělení pověření výkonu školení dle bodu 3.4 a 3.5 v souladu s TNV 94 0920-1

Učební plán Vodní dozor – Vodní dozor junior, Vodní dozor senior v souladu s TNV 94 0920-1 (bod 3.4 a 3.5) a ČSN EN 15288-2