O asociaci

Jsme sdružením poskytovatelů regeneračních a wellness služeb a životního stylu. Osobami a firmami zabývajícími se bazény, masážemi, saunami, solárním opalováním a výživou.
Asociace pracovníků v regeneraci je profesní společenskou organizací sdružující bazény, sauny, maséry, provozovatele a poskytovatele regeneračních služeb, projektanty, školící střediska a dodavatele produktů zdravého životního stylu.

V rámci APR vznikají nyní nové tematické sekce – poradců správné výživy a solárního opalování. Pro své členy a ostatní zájemce poskytuje možnost odborného růstu formou odborných seminářů, konferencí, exkurzí a článků v odborných publikacích.

Poskytuje poradenskou činnost investorům při výběru dodavatelů a projektantů pro investiční činnost v oblasti bazénů, koupališť a ostatních regeneračních pracovišť i odbornou pomoc pro stavební úřady a hygienický dozor.

Prostřednictvím akreditovaných školících zařízení – členů APR zajišťujeme odborný růst pracovníků v oborech regenerace.

Výhody členství

  • členstvím v asociaci pracovníků v regeneraci získává organizace možnost pro výměnu a získávání zkušeností ze stejné oboru
  • informace o nové legislativě, předpisech a dalších souvisejících nařízeních
  • účast na konferencích za zvýhodněnou cenu
  • každý člen obdrží 4x ročně online zpravodaj APR

Psali o nás

Saunafest

Asociace pracovníků v regeneraci je partnerem Saunafestu.

Více informací o proběhlých ročnících jsou ZDE

Jarní konference APR

Vážení kolegové, přátelé,

velice vám děkujeme za účast na milé setkání na konferenci ve dnech 20.-21.4.2023 ve Zlíně.

Chtěla bych vám všem poděkovat za opět velkou účast. Ve Zlíně se nás sešlo kolem 60 a celé dva dny jsme se od odborných přednášek přes zábavu a kulturu nestačili zastavit .

Přednášky byly rozděleny na 2 bloky – dopolední a odpolední, který se týkal především hlavního téma konference – Personálního zabezpečení provozu. Zde jen krátký souhrn.

Konferenci zahájil předseda APR Jiří Novák, který nám představil zlínského primátora J. Korece a nového ředitele Lázní Zlín K. Havlíčka. Pan Havlíček velice zajímavě povyprávěl o Zlíně jako o městě řemeslníků a obchodníků. Seznámil nás s počátky zdejšího plavání. Od historie Lázní přešel k nedávno dodělané rekonstrukci, kterou jsme mohli posoudit 2. den při prohlídce.

Recyklace pracích odpadních vod v bazénech a jejich využití jako ředicích vod –  Ing Eva Javoříková z KHS Zlín a Ing. Milan Brychta z KHS Vysočina.  Výsledky monitoringu zkušebních provozů. Nyní se finalizují příslušné dokumenty, které budou novou situaci dočasně ošetřovat. Jedná se například o metodické usměrnění pro krajské hygienické stanice. V tuto chvíli se jedná pouze o interní materiál, který je připraven k finálnímu projednání s krajskými hygienickými stanicemi.

Na toto téma navázal obchodní ředitel firmy OZONTECH M. Ševc s uvedením recyklace pracích a odpadních vod do praxe a proč recyklovat bazénovou vodu.

Po obědě následovaly přednášky na hlavní téma konference. Profima Effective – D.Skyba  „ Jak pracovat se zaměstnancem “. Generační rozdíly, umíme vybrat dobrý tým aneb vím koho a kde hledám, umíme provádět přijímací pohovory, umíme zaškolit… Konflikt – „ Než začneš řešit námitku, vždy nejprve přijmi výrok zákazníka “.

Za APR vystoupil s přednáškou člen představenstva Z. Kovářů, který představil Rezervační systém vodního dozoru. Detailně předvedl automatizovaný systém pro správu směn plavčíků. Evidence povinností vodního dozoru a soudem zjišťované skutečnosti a Obsahová náplň vnitřní směrnice.

PERSONALISTIKA: Legislativa a ekonomika provozu – Ing. M. Šmíd, Bazény a wellness, s.r.o. Opět jsme se přesvědčili, že práce s lidmi patří k těm nejproblémovějším. Bavili jsme se o nákladech na zaměstnance vs. ostatní náklady, vztah zaměstnavatel x zaměstnanec, zaměstnávání živnostníků. Vztah vůči návštěvníkovi, personalistika a legislativa na bazénech.  „Zákaz vylézání z bazénu“ 😊I toto zaznělo v přednášce M. Šmída.

Po večeři bylo domluvené privátní saunování, golf s trenérem a večerní zábava včetně diskotéky

2.den jsme si prošli ML Zlín včetně strojovny,…následovala kultura-komentovaná prohlídka Baťova mrakodrapu s vyprávěním o personalistice v Baťově firmě. Jeho zásady se dají používat i dnes.

Ještě jednou bych chtěla za celé představenstvo a DR APR poděkovat všem zúčastněným.

Velké díky patří i kolektivu ML Zlín.

Všechny prezentace budou pro členy APR na webu v sekci pro členy.

Těšíme se na společné setkání. Markéta Pavlíčková, sekretariát APR

 

Nepřehlédněte

Konference Břeclav

Výhody členů asociace

…a možnosti členství.

Zpravodaje APR

…ke stažení v PDF.
Prvni kolaz

Fotky

…rozsáhlá fotogalerie od roku 1998.

Nejbližší akce a události

V tuto chvíli nejsou k dispozici žádné nadcházející akce.